Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Czuchnicki"

Relining w budownictwie komunikacyjnym DOI:10.15199/33.2015.07.18


  W artykule przedstawiono przykłady przebudowy przepustów w technologii reliningu przy użyciu różnych materiałów budowlanych. Wymieniono zalety stosowania tej metody w budownictwie komunikacyjnym: prowadzenie robót pod ruchem, brak utrudnień i objazdów, niskie koszty i krótki czas wykonania w porównaniu z rozbiórką starego obiektu i budową nowego. Zaproponowano tok postępowania pozwalający ograniczyć do minimum problemy projektowe i wykonawcze w przypadku reliningu. Przedstawiono zalecenia dla projektantów dotyczące zakresu inwentaryzacji, obliczeń hydraulicznych i uwzględnienia warunków realizacji robót oraz dla wykonawców począwszy od prac przygotowawczych, przezmontaż prefabrykatówwewnętrzu przepustu, do wykonania iniekcji. Zaprezentowano przykłady błędówprojektowych orazwykonawczych, jakiemogą być popełniane przy przebudowach obiektów inżynierskich metodą reliningu i sposoby rozwiązania napotkanych trudności. Słowa kluczowe: relining, przebudowa, przepust, obiekt inżynierski.betono- 1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,Wydział Budownictwa i Architektury 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie *) Autor do korespondencji: e-mail: adam.czuchnicki@zut.edu.pl Relining w budownictwie komunikacyjnym Relining in transportation engineering mgr inż. Adam Czuchnicki1)*) mgr inż. Janusz Wasilkowski2) Streszczenie. W artykule przedstawiono przykłady przebudowy przepustów w technologii reliningu przy użyciu różnych materiałów budowlanych. Wymieniono zalety stosowania tej metody w budownictwie komunikacyjnym: prowadzenie robót pod ruchem, brak utrudnień i objazdów, niskie koszty i krótki czas wykonania w porównaniu z rozbiórką starego obiektu i budową nowego. Zaproponowano tok postępowania pozwalający ograniczyć do minimum problemy projektowe i wykonawcze w przypadku reliningu. Przedstawiono zalecenia dla projektantów dotyczące zakresu inwentaryzacji, obliczeń hydraulicznych [...]

Gzymsy na obiektach mostowych DOI:10.15199/33.2017.04.12


  Wartykule scharakteryzowano różne typy gzymsów mostowych. Zaprezentowano rozwiązania stosowane w przeszłości, a także współcześnie. Dokonano klasyfikacji gzymsów ze względu na materiał. Zwrócono uwagę na wady i zalety poszczególnych materiałów i technologii montażu. Przedstawiono wymagania dotyczące gzymsów oraz typowe uszkodzenia, jakim ulegają one w czasie eksploatacji. Przypomniano także dawne sposoby kształtowania podpór mostowych uwzględniające zastosowanie gzymsów wieńczących filary oraz korpusy przyczółków. Pokazano, jakie problemy związane z bieżącym utrzymaniem i estetyką współczesnych podpór mostowych sprawiają zanieczyszczenia od wody opadowej. Zwrócono uwagę, że również obecnie zasadne jest stosowanie gzymsów mostowych na filarach oraz korpusach przyczółków, także w pasie rozdziału, gdyż eliminuje to powstawanie zacieków, a w efekcie poprawia estetykę obiektu. Słowa kluczowe: gzyms mostowy, żelbetowy, polimerobeton, laminat.Gzymsy osłaniają elementy konstrukcyjne obiektu, tj. dźwigary i płytę pomostu, przed działaniem wody, a także zakrywają kolektory odwodnieniowe oraz urządzenia obce. W okresie zimowym zabezpieczają konstrukcję przed szkodliwym działaniem mgły solnej. W związku z tym powinny być szczelne, odporne na działanie środków odladzających, silne nasłonecznienie i duże wahanie temperatury oraz charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością. Klasyfikacja gzymsów ze względu na materiał Wstarożytności i średniowieczu gzymsymostowewykonywano zmateriałówpochodzenia skalnego, np. granitu lub cegły. Rozwój przemysłu przyczynił się do stosowania gzymsów żeliwnych i stalowych, a następnie betonowych/żelbetowych. Konstruowano je jako jeden element wraz z płytą chodnika i/lub płytą pomostu. Ze względu na materiał i sposób wbudowania obecnie wyróżnia się gzymsy: ● monolityczne żelbetowe; ● prefabrykowane żelbetowe; ● prefabrykowane polimerobetonowe; ● prefabrykowane [...]

 Strona 1