Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Emilia Drozdowska"

Modelowanie procesu adsorpcji kwasu syryngowego na mezoporowatej krzemionce modyfikowanej (3-aminopropylo)trietoksysilanem DOI:10.15199/62.2019.7.22


  Mezoporowata krzemionka MCF (mesocellular foam) została po raz pierwszy otrzymana w 1999 r. przez Schmidt-Winkela i współpr.1). MCF odznacza się strukturą typu gąbki, jest zbudowana ze sferycznych komórek o średnicy 15-50 nm połączonych "okienkami" o średnicy2) 5-20 nm. Krzemionka ta charakteryzuje się powierzchnią właściwą rzędu 600 m2/g oraz znaczną w porównaniu z innymi mezoporowatymi strukturami objętością porów2) (powyżej 2 cm3/g). Unikatowe właściwości powierzchniowe sprawiły, że krzemionka MCF znalazła zastosowanie m.in. jako nośnik substancji leczniczych3), w procesie immobilizacji enzymów4), adsorpcji i oczyszczania białek5) oraz adsorpcji alkaloidów6). Szczególnie istotnym zastosowaniem mezoporowatych sit molekularnych jest ich użycie jako sorbentów substancji wykazujących aktywność biologiczną, zwłaszcza pochodzenia naturalnego7). Przedmiotem badań była ocena właściwości adsorpcyjnych wobec kwasu syryngowego krzemionki MCF modyfikowanej (3-aminopropylo) trietoksysilanem (APTES). Modyfikowany sorbent służyć ma zatężaniu tej substancji. Kwas syryngowy jest naturalnym kwasem fenolowym (kwas 3,5-dimetoksy-4-hydroksybenzoesowy) wykazującym interesujące właściwości biologiczne, m.in. przeciwbakteryjne8), stabilizujące poziom glukozy we krwi9) i hepatoprotekcyjne10). Adsorpcję kwasu syryngowego prowadzono w środowisku 2-propanolu jako modelowym rozpuszczalniku. Użycie tej substancji było uzasadnione, ze względu na pozyskiwanie wielu substancji biologicznie czynnych z surowców farmakognostycznych metodą ekstrakcji za pomocą alkoholi oraz roztworów wodno-alkoholowych. Część doświadczalna Materiały Do badań wykorzystano kwas syryngowy ≥95%, (3-am[...]

 Strona 1