Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ludwik CZERWIECKI"

Mikotoksyny w ziarnie zbóż i co dalej?

Czytaj za darmo! »

Grzyby są wszechobecne Życie na ziemi nie byłoby możliwe gdyby nie mikroorganizmy, których obecność nieomal w każdym elemencie środowiska jest niezbędna. Pomijając fakt nieodzowności istnienia drobnoustrojów w żywych organizmach, np. u ssaków - bakterie przewodu pokarmowego człowieka i zwierząt, drobnoustroje rozkładające materię organiczną (martwe szczątki roślinne i zwierzęce), przyczyniaj[...]

Chloropropanole - znaczenie duże czy małe dla jakości zdrowotnej wyrobów przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego?

Czytaj za darmo! »

Na początek małe wyjaśnienie - substancje, o których mowa w tytule nie są tak naprawdę "nowymi" zanieczyszczeniami produktów spożywczych. Problem ich występowania w żywności sygnalizowano już w latach 80. ubiegłego stulecia. Wykryto wtedy w Wielkiej Brytanii jeden ze związków tego typu w hydrolizatach białek roślinnych pochodzących m.in. z soi, kukurydzy, pszenicy, ziemniaków itp. Określe[...]

Mikotoksyny w ziarnie i co dalej? DOI:


  Życie na Ziemi nie byłoby możliwe, gdyby nie mikroorganizmy, których obecność nieomal w każdym elemencie środowiska jest niezbędna. Pomijając fakt nieodzowności istnienia drobnoustrojów w żywych organizmach, np. u ssaków - bakterie przewodu pokarmowego człowieka i zwierząt, drobnoustroje rozkładające materię organiczną (martwe szczątki roślinne i zwierzęce), przyczyniają się do obiegu pierwiastków w ekosystemie. Są wśród nich również przedstawiciele grzybów strzępkowych, a potocznie pleśni. Ich zarodniki obecne np. w glebie wraz z kurzem rozprzestrzeniają się wszędzie, docierają również do różnorodnych produktów rolnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, i - do żywności. Zjawisko to jest normalne i nie jest szkodliwe o ile... Pleśnie mogą być szkodliwe Właśnie, "o ile" nie zaistnieją szczególne warunki dla ich wzrostu i rozwoju oraz do syntezy mikotoksyn - substancji niezmiernie szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt. Mikotoksyny są przyczyną m.in. chorób nowotworowych różnych narządów, mogą też uszkadzać płód oraz zakłócać procesy odpornościowe. Na szczęście nie wszystkie pleśnie, a ściślej: nie wszystkie ich szczepy w obrębie danego gatunku, mają zdolność do wytwarzania tych substancji; istnieją np. niektóre wyselekcjonowane szczepy stosowane w przemyśle spożywczym do wytwarzania fermentowanych produktów, takich jak np. sery, wędliny itp. lub do produkcji preparatów enzymatycznych wykorzystywanych również w tej gałęzi przemysłu. O ile są one stosowane pod kontrolą, nie stwarzają zagrożenia ze strony mikotoksyn. Inaczej jest w przypadku naturalnej infekcji, np. zbóż zarodnikami przypadkowych grzybów występujących pierwotnie w glebie, w szczątkach martwych roślin itp. Niektóre z nich wytwarzają mikotoksyny, przy czym ich produkcja może być stymulowana różnymi czynnikami. Różny może być również moment infekcji, a następnie miejsce i czas wytwarzania mikotoksyn. Przyjęło się uważać, chociaż nie do[...]

 Strona 1