Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Hind Salim Ghazi"

METODA ODBIORU Z KOMPENSACJĄ INTERFERENCJI SYGNAŁÓW W SYSTEMACH NOMA DOI:10.15199/59.2019.6.13


  1. WSTĘP Jednym z kluczowych zagadnień w dobrym funkcjonowaniu systemów radiowych jest zastosowana zasada wielodostępu. Jak dotychczas w systemach radiokomunikacji ruchomej stosowano zasadę ortogonalności sygnałów korzystających z przydzielonego zakresu czasu i pasma częstotliwości. Zasada ta w postaci czystej występuje w systemach z wielodostępem częstotliwościowym (FDMA - Frequency Division Multiple Access), czasowym (TDMA - Time Division Multiple Access), czy ortogonalnym wielodostępem z podziałem częstotliwości (OFDMA - Orthogonal Frequency Division Multiple Access), zaś w szeroko stosowanych systemach z wielodostępem kodowym (CDMA - Code Division Multiple Access) zasada ortogonalności sygnałów użytkowników jest w rzeczywistości po stronie odbiorczej spełniona jedynie w przybliżeniu. Wobec ograniczonych zasobów widmowych, szczególnie wysokie wymagania spowodowane przez oczekiwany olbrzymi wzrost wolumenu przesyłanych danych i szybkości ich transmisji w systemach piątej generacji (5G) kierują zainteresowania konstruktorów w stronę wielu nowych technik służących sprostaniu tym wymaganiom, między innymi w stronę nieortogonalnego wielodostępu do zasobów radiowych (NOMA) [1-3]. Wielodostęp w trybie NOMA jest obecnie rozpatrywany w wydaniu 16 standardów 3GPP opisujących zasady działania systemów 5G [8]. Na dodatek, można łatwo wyobrazić sobie zastosowania metody wielodostępu NOMA w innych systemach radiokomunikacyjnych takich jak WLAN [6], komunikacji między pojazdami (V2X), czy komunikacji bezpośredniej między terminalami (D2D - Device-to-Device). Na rys. 1 przedstawiono zasadę działania metody NOMA w łączach w dół i w górę w tzw. dziedzinie mocy. W łączu w dół stacja bazowa BS wysyła sygnał z niższą mocą do terminala, który cieszy się lepszymi warunkami propagacyjnymi w kanale od stacji BS (Terminal n). Do terminala m, z którym stację BS łączy gorszy kanał (o wyższym tłumieniu propagacyjnym) stacja bazowa wysyła sygna[...]

 Strona 1