Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka LAZAROWSKA"

Porównanie algorytmu mrówkowego oraz programowania dynamicznego służących do wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku


  Bezpieczne sterowanie statkiem wymaga ciągłego analizowania dużej liczby informacji. Błędna ocena aktualnej sytuacji nawigacyjnej może prowadzić do sytuacji kolizyjnej. Według raportu Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa na Morzu (European Maritime Safety Agency - EMSA), opublikowanego w 2010 roku [4], w latach 2008-2010 rokrocznie ponad 150 statków znajdowało się w sytuacji kolizyjnej na wodach Unii Europejskiej. Zapewnienie bezpiecznej żeglugi przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacyjnych statku jest więc nadal bardzo istotną kwestią w transporcie morskim. W skład elektronawigacyjnego układu bezpiecznego sterowania statkiem wchodzą urządzenia i systemy elektronawigacyjne, takie jak log, żyrokompas, GPS, radar z urządzeniem do automatycznego prowadzenia nakresów radarowych (Automatic Radar Plotting Aid - ARPA), system automatycznej identyfikacji statków (Automatic Identification System - AIS), system zobrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) oraz autopilot. Nowoczesne urządzenia ARPA umożliwiają ręczne i/lub automatyczne śledzenie do 100 obiektów wykrytych za pomocą radaru. Urządzenie ARPA zapewnia symulację planowanego przez nawigatora manewru (trial manoeuvre), ale nie wyznacza w sposób automatyczny bezpiecznej zmiany kursu i/ lub prędkości statku. Rozwój nowoczesnych metod inteligencji obliczeniowej umożliwia opracowanie przy ich wykorzystaniu elektronawigacyjnego układu bezpiecznego sterowania statkiem nie tylko przedstawiającego informacje i sprawdzającego skutki planowanego manewru, ale również proponującego rozwiązania. Opracowanie urządzenia eliminującego subiektywność człowieka przy podejmowaniu decyzji i zastosowanie takiego układu na statku przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi oraz efektywności transportu morskiego przez uwzględnienie kryterium optymalności w postac[...]

 Strona 1