Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir KOZŁOWSKI"

Podstawy fizykochemiczne mechanizmu usuwania węgla w procesie rafinacji ciekłego żelazokrzemu DOI:10.15199/24.2019.5.3


  Wstęp. Stopy żelaza z krzemem z powodu swoich właściwości znajdują szerokie zastosowanie w metalurgii i w przemyśle chemicznym. Najszersze zastosowanie znajdują gatunki żelazokrzemu FeSi65 i FeSi75, które w stalownictwie stosuje się do odtleniania stali, oraz jako dodatek stopowy. W zależności od temperatury w warunkach równowagi układu dwuskładnikowego Fe-Si występuje kilka związków żelaza z krzemem (krzemków) takich jak: FeSi, FeSi2, Fe3Si7, Fe5Si3, Fe2Si i roztwory stałe na osnowie żelaza FCC lub BCC (Rys. 1), które wydzielają się w procesie krzepnięcia [1]. W przemysłowych gatunkach żelazokrzemu występuje także niewielka ilość innych pierwiastków takich jak: Al, Ca, Mg, Mn, Cr, Ti, P, S, które są zanieczyszczeniami. Ich udział w składzie chemicznym nie przekracza zazwyczaj 2,5% i zależy od jakości surowców, a także procesów fizykochemicznych towarzyszących elektrotermicznej redukcji krzemionki węglem w piecu rezystancyjno-łukowym. Dlatego żelazokrzem należy rozpatrywać jako układ wieloskładnikowy. W gotowym stopie zanieczyszczenia te mogą tworzyć różne fazy w postaci wydzieleń niemetalicznych i związkó�����������������w��������������� międzymetalicz-􀀐􀀐 nych. W związku z rosnącymi wymaganiami jakościowymi dla stali, wzrasta zapotrzebowanie na żelazokrzem o bardzo niskiej zawartości węgla. Niska zawartość węgla w stalach nowej generacji wymaga stosowania w procesie stalowniczym specjalnych gatunków żelazokrzemu rafinowanego w których zawartość węgla nie powinna przekraczać 0,02%. Wymaga to obróbki pozapiecowej ciekłego żelazokrzemu w kadzi rafinacyjnej, której celem jest obniżenie zawartości węgla. W żelazokrzemie węgiel występuje głównie w postaci fazy węglikowej SiC, która jest jednym[...]

 Strona 1