Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz TOPOLSKI"

Methods for determining power losses in cable lines with non-linear load DOI:10.15199/48.2018.09.21

Czytaj za darmo! »

Polyethylene (PE) has been used as electrical insulation in underground distribution and transmission class power cables for over three decades. The polyethylene in power cables is a special grade, which has cross-linked molecules to allow it to deal with extremely high temperatures without melting or flowing under load. The operating temperature of XLPE insulated power cables is 90 oC and its service life is estimated at approximately 30 years under purely sinusoidal currents. The flow of harmonic currents through power cable causes additional active power losses associated with the higher rms value of current and the appearance of adverse phenomena, which include the skin effect, the proximity effect and the impact of the metallic cable screen (shield), which, in turn, lead to increased insulation temperature and shorter cable service life. Failures of commonly used power cable are a great nuisance for consumers and a cause of considerable financial losses for companies. Due to the above, it is becoming increasingly more important to define accurate, fast and simple methods for determining additional power losses, in order to reduce power cable line load with the fundamental current harmonic, to prevent it from overheating. The aim of this paper is to analyse methods for determining active power losses in cable lines with singlestrand and multi-strand conductors, operating in environment rich in current harmonics. By way of example, authors performed calculations of the active power losses for an actual low voltage power cable line supplying an electrostatic precipitator assembly in an industrial facility. The results obtained with different methods were compared and discussed. Nature of cable losses under a non-linear load Power losses in cable lines are Joule’s losses, caused by the current flowing through a conductor. The basic term describing Joule’s losses is defined as a product of the value of curren[...]

Kompensacja asymetrii prądów i napięć powodowanej odbiornikami i odnawialnymi źródłami energii za pomocą transformatora symetryzującego w sieciach niskich napięć DOI:10.15199/48.2019.09.39

Czytaj za darmo! »

Intensywny rozwój energetyki rozproszonej wynikający z postępującego wyczerpywania się zasobów złóż paliw kopalnych, konieczności ograniczania emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz rosnące ceny energii elektrycznej powodują, że obserwowany jest coraz większy udział przyłączanych do sieci niskich napięć jednofazowych odbiorników i źródeł odnawialnych, takich jak: pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz układy mikrokogeneracyjne. Niestety, przyłączanie tych urządzeń do sieci niskich napięć znacząco wpływa na wzrost asymetrii prądów i napięć, głównie poprzez duże zróżnicowanie w produkcji (zależnej od warunków atmosferycznych) i popycie (zależnym od funkcjonowania odbiorców) na energię elektryczną w danym przedziale czasu oraz poprzez nierównomierne rozłożenie i przypadkowe (losowe) załączanie tych urządzeń w tym samym czasie do poszczególnych faz układu trójfazowego [1]. Zwiększaniu obecnego poziomu asymetrii sprzyjają pośrednio obecne regulacje prawne zawarte m.in. w ustawie Prawo energetyczne [2], które stanowią, iż odbiorcy w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej mogą przyłączać swoje instalacje odnawialne tylko na podstawie zgłoszenia przyłączenia (poinformowaniu OSD o fakcie zainstalowania mikroinstalacji), z pominięciem procedury określania warunków przyłączenia dla instalacji OZE. Kolejnym aspektem mającym pośredni wpływ na zwiększanie poziomu asymetrii w sieciach niskich napięć jest niewystarczająca komunikacja pomiędzy gminami, które otrzymały dofinansowanie na montaż znacznej liczby instalacji OZE dla swoich mieszkańców, a OSD. Z reguły OSD dowiadują się o przyłączeniu instalacji OZE do ich sieci dopiero po dużej liczbie przesłanych zgłoszeń przyłączenia oraz reklamacjach od odbiorców, którzy zauważyli nieprawidłowe działanie swoich instalacji OZE lub odbiorników energii elektrycznej. Wszystkie te aspekty powodują, że OSD często stawiani są przed faktem dokonanym i nie mają pełnej kontroli nad i[...]

 Strona 1