Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Valeriy PIDVYSOTS’KYY"

Wpływ kształtu powierzchni roboczej rolek prostujących prostownicy pionowej na poziom naprężeń własnych w szynie kolejowej DOI:10.15199/24.2019.10.4


  Wprowadzenie. Szyny kolejowe w torze spełniają zarówno rolę podpory jak i prowadnicy, przez co stawiane są im coraz wyższe wymagania związane ze wzrostem nacisków osiowych i zwiększeniem prędkości pociągów w ruchu pasażerskim [1-8]. Wymagania te związane są z jednej strony, z parametrami przekroju poprzecznego oraz z wysoką zarówno prostością jak i jakością powierzchni, a z drugiej z jakością stali szynowej w zakresie czystości stali, współczynnika intensywności naprężeń oraz cechy indywidualnej szyn, jakimi są naprężenia własne dziedziczone po procesie produkcji. Rola naprężeń własnych w szynach wiąże się z bezpośrednim oddziaływaniem na zachowanie się szyny w torze, a tym samym wpływa wprost na bezpieczeństwo transportu. Wynika to z nakładania się naprężeń własnych z naprężeniami termicznymi i eksploatacyjnymi. Dla niższych naprężeń własnych mniejszy jest średni poziom naprężeń eksploatacyjnych, co spowalnia rozwój pęknięć zaczynających się o[...]

 Strona 1