Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir CHWALBA"

Koncepcja i realizacja prądnicy synchronicznej ze wzbudzeniem magnetostatycznym i elektromagnetycznym DOI:10.12915/pe.2014.12.67

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano model fizyczny generatora synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi, zaprojektowany i wykonany przez autorów zgodnie z koncepcją domagnesowania obwodu magnetycznego magnesów trwałych za pomocą wzbudzenia elektromagnetycznego w celu kompensacji oddziaływania twornika. W proponowanym rozwiązaniu indukcja magnetyczna magnesów trwałych oraz napięcie indukowane w uzwojeniu twornika są określone zgodnie z charakterystyką odmagnesowania magnesów trwałych przez wypadkowe pole magnetyczne, wynikające z zastosowanego domagnesowania elektromagnetycznego oraz odmagnesowującego oddziaływania twornika. Abstract. In the paper the physical model of permanent magnet synchronous generator is presented. The model was designed and made by the authors in accordance with the concept of the additional magnetization of permanent magnets' magnetic circuit using the electromagnetic excitation in order to compensate the armature reaction. In the proposed solution the flux density of permanent magnets as well as the back electromotive force induced in armature winding are determined by the resultant field in accordance with the demagnetization curve of permanent magnets. The resultant field is caused by the applied additional electromagnetic magnetization and the demagnetizing reaction of armature. (The concept and realization of synchronous generator with magnetostatic and electromagnetic excitation) Słowa kluczowe: prądnica synchroniczna, magnes trwały, wzbudzenie elektromagnetyczne, charakterystyka magnesowania. Keywords: synchronous generator, permanent magnet, electromagnetic excitation, magnetization curve. doi:10.12915/pe.2014.12.67 Wprowadzenie Podwyższanie sprawności maszyn elektrycznych jest ogólnoświatową tendencją związaną z działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W wyniku tych działań konwencjonalne maszyny, do których należy zaliczyć maszyny indukcyjne i synchroniczne wzbudzane elektromagnetycznie, coraz[...]

 Strona 1