Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kamila Szudera-Kończal"

Zagrożenia związane z obecnością w żywności bakterii z rodzaju Clostridium DOI:10.15199/65.2019.3.2


  Bakterie z rodzaju Clostridium towarzyszą ludzkości już od bardzo dawna. Pierwsze doniesienie na ich temat pojawiło się ok. roku 430-370 przed naszą erą za sprawą Hipokratesa. W swojej książce zatytułowanej "Epidemie III" (ang. Epidemics III) opisał on chorobę, która diagnozowana była jako zgorzel gazowa, a wywoływała ją bakteria Clostridium histolyticum [32]. Opis innej, dobrze dziś poznanej choroby, tężca, pojawił się natomiast w roku 1824 w dziele "Esseys on the Anatomy and Philosophy of Expression Charlesa Bella" [32]. Kolejnym przełomowym wydarzeniem związanym z bakteriami z rodzaju Clostridium było opisanie w 1861 roku przez Louisa Pasteura mikroorganizmu zdolnego do wzrostu bez obecności tlenu, co w ówczesnych czasach stanowiło ogromną sensację. Pasteur nazwał tę bakterię Vibrion butyrique ze względu na główny produkt jej fermentacji - maślan, a ponadto wprowadził termin "beztlenowy" do określania życia bez wolnego tlenu. Mikroorganizm ten został 20 lat później nazwany Clostridium butyricum przez polskiego mikrobiologa Adama Prażmowskiego. Nazwa ta funkcjonuje do dziś [11]. Bakterie z rodzaju Clostridium są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym (występują między innymi w kurzu, glebie, wodzie, osadach dennych oraz przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt) [33]. Kolonizują zarówno surowce roślinne, jak i zwierzęce, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zwiększenie w ostatnich latach spożycia produktów o małym stopniu przetworzenia spowodowało wzrost liczby epidemii chorób pokarmowych wywoływanych m.in. przez bakterie z rodzaju Clostridium [4]. Dlatego też obecnie wiele badań naukowych poświęconych jest pracy nad metodami skutecznej eliminacji Clostridium z gotowych produktów spożywczych [13, 19, 39]. Pomimo że bakterie należące do Clostridium spp. kojarzą się głównie z chorobotwórczością, to ich znaczna aktywność biochemiczna czyni je przydatnymi w wielu gałęziach przemysłu (m.in. do produkcji ditlenk[...]

Zagrożenia mikrobiologiczne w żywności DOI:10.15199/65.2019.9.6


  W ciągu ostatnich lat obserwujemy na świecie stały wzrost zakażeń przenoszonych przez żywność. Dzieje się tak z jednej strony dlatego, że populacja ludzka staje się coraz bardziej podatna na choroby wynikające ze zmieniającego się trybu życia, w tym bardziej ryzykownego sposobu odżywiania (więcej "wygodnej" przetworzonej żywności, stres, brak ruchu), a z drugiej strony ze względu na wykrywanie nowo rozpoznanych patogenów w żywności. Według danych Ośrodka Kontroli i Zapobiegania Chorobom w USA (CDC - ang. Centers for Disease Control and Prevention) bakterie przenoszone przez żywność powodują około 76 mln chorób rocznie, 325 tys. hospitalizacji i 5 tys. zgonów rocznie w samych Stanach Zjednoczonych. Gdy mowa o patogenach bakteryjnych, jako główną przyczynę infekcji podaje się skażenie produktów spożywczych przez Campylobacter jejuni. Według statystyk odnotowuje się ok. 2,4 mln przypadków kampylobakterioz rocznie w Stanach Zjednoczonych. Ich liczba przewyższa odsetek zachorowań na salmonellozy [14]. W 2016 r. potwierdzono 10 027 zachorowań wywołanych odzwierzęcymi pałeczkami jelitowymi Salmonella [19]. Chociaż większość infekcji bakteryjnych przenoszonych przez żywność wywołuje łagodne objawy i nie wymaga leczenia antybiotykami, często występują zakażenia układowe, w tym bakteremia (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku lub u osób, których układ immunologiczny jest osłabiony). ZACHOROWANIA W LICZBACH W Polsce najczęstszą spośród przyczyn zatruć pokarmowych od kilku lat jest zakażenie wywołane odzwierzęcymi pałeczkami jelitowymi Salmonella (tabela 1). W latach 2014-2015 odnotowano wzrost przypadków zachorowań o ok. 14%. W następnych latach liczba przypadków utrzymywała się na podobnym, wysokim poziomie - ponad 10 tys. zachorowań rocznie. Według raportu GIS zaobserwowano spadek zachorowań wywoływanych przez E. coli biegunkotwórczą oraz nieokreśloną, a liczba przypadków zachorowań wywołanych przez E. coli enterokrwotoc[...]

 Strona 1