Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Józef Szudrow"

Całkiem błaha przyczyna globalnego ocieplenia DOI:


  Niezbędna i konieczna jest zasadnicza korekta dotychczasowej diagnozy i przyjętych do realizacji sposobów zapobiegania globalnemu ociepleniu. Ostatnia taka próba- pod koniec 2018 r. miała miejsce na COP 24 w Katowicach, gdzie uzgodniono sporo wspólnych postanowień, które miałyby zapobiegać niekorzystnym wzrostom temperatury na powierzchni Globu. Pomimo ogromu kosztownych poczynań, nie przyniosą one jednak spodziewanych korzyści, bowiem nie uwzględniono tam przyczyny najważniejszej, a mianowicie; ciągłego dogrzewania atmosfery ziemskiej, dokonywanego przez naszą cywilizację, wykorzystującą egoistycznie niewielką tylko część energii zawartej w zużywanych, a wydartych Ziemi surowcach energetycznych. Podstawą wyrażonych przekonań są przedstawione wyliczenia dowodzące z grubsza spore prawdopodobieństwo dalszego trwania obserwowanych trendów. Już w końcu XVI w. utwierdzał się powoli w cywilizowanym świecie nowy naukowy pogląd dotyczący budowy i funkcjonowania układu słonecznego. Kolejne osiągnięcia badawcze wielkich uczonych XVII, XVIII i XIX wieku potwierdzały stopniowo dalekowzroczną wizję polskiego kanonika z Fromborka, aż w końcu XX w. pierwsze loty kosmiczne ostatecznie i naocznie dowi[...]

 Strona 1