Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej WALNIK"

Badania właściwości mechanicznych i mikrostruktury eksperymentalnych blach warstwowych walcowanych na gorąco DOI:10.15199/24.2019.10.2


  Wprowadzenie. Wytwarzanie płaskich wyrobów warstwowych w procesie walcowania na gorąco jest związane z wieloma problemami technologicznymi. Najważniejze z nich to jest precyzyjne usunięcie i zabezpieczenie złącz przed ingerencją tlenków i innych zanieczyszczeń oraz konieczność dostosowania technologii w sposób umożliwiający przeprowadzenie równomiernego płynięcia plastycznego warstw składowych [1]. Niespełnienie tych podstawowych wytycznych może spowodować rozwarstwienie blach warstwowych lub powstawanie wad w postaci pęknięć lub innych nieciągłości struktury w obszarze ich łączenia. Opracowanie technologii wytwarzania blach warstwowych bezpośrednio w procesie walcowania na gorąco dużymi gniotami stwarza potencjał do wytworzenia eksperymentalnych płaskich wyrobów warstwowych o unikatowych właściwościach [2]. W pracy podjęto próby wytworzenia trwałych połączeń dyfuzyjnych materiałów w układzie stal-stal w wyniku przeróbki plastycznej na gorąco metodą walcowania dużymi gniotami. W celu oceny jakości wytworzonych tą metodą połączeń warstw złożonych ze stali gatunków: S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10 wykonano badania mikrostrukturalne oraz wytrzymałościowe. Materiał i metodyka badań. Materiał do badań stanowiły blachy warstwowe w stanie po walcowaniu na gorąco w linii do półprzemysłowej symulacji procesów walcowania (LPS) w jednym przepuście gniotem względnym ~40% i z następnym swobodnym chłodzeniem w powietrzu. Do badań użyto walców gładkich o średnicy beczki 550 mm. Próby walcowania w linii LPS polegały na zgrzewaniu dwóch warstw materiałów będących złożeniami stali z gatunków S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10. Łączone materiały miały grubość 10 mm, szerokość 140 mm i długość 240 mm. Powierzchnie styku frezowano i odtłuszczono. Blachy składano w pakiety o grubości 20 mm bez stosowania dodatkowych przekładek. Próbki nagrzewano do temperatury 1200°C. Zakres temperatury przeróbki plastycznej wynosił od 1000 do 1100°[...]

 Strona 1