Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maria Walczycka"

Charakterystyka oraz możliwości wykorzystania mięsa dwóch rodzimych ras bydła - białogrzbietej i polskiej czerwonej DOI:10.15199/65.2019.9.4


  Głównym przeznaczeniem użytkowym wołowiny jest jej użycie do celów kulinarnych. Niestety, wciąż dania z wołowiną nie są tak popularne jak z wieprzowiną. Rzadkość wołowych potraw w polskim menu związana jest z brakiem tradycji spożywania mięsa wołowego, jak też z niedostateczną ilością odpowiedniej jakości surowca do ich przygotowania. Jakość wołowiny oceniana jest przez konsumentów na podstawie: barwy, ilości widocznego tłuszczu, konsystencji i zapachu. O właściwościach kulinarnych wołowiny przeznaczonej do obróbki cieplnej decydują kruchość i smakowitość. Na wymienione cechy jakościowe mają wpływ zarówno naturalne różnice między mięśniami, wynikające z ich funkcji fizjologicznej i budowy, jak też działania podejmowane przez producentów (hodowców, dostawców zwierząt) i technologów [10]. Obecnie na rynku dominuje mięso wołowe z bydła chowanego masowo, które często nie zaspokaja wymienionych wymagań konsumenta, a ponadto sama hodowla zwierząt staje się mało opłacalna i trudna - w kontekście zwiększającego się efektu cieplarnianego, rozprzestrzeniania się chorób i wzrastających w związku z tym kosztów jednostkowych produktów z wołowiny, jak również mięsa kulinarnego [1]. Ciekawym rozwiązaniem w przypadku masowej produkcji może być powrót do hodowli ras rodzimych. Rodzime rasy bydła charakteryzuje: ??doskonałe przystosowanie do miejscowych, często trudnych warunków środowiskowych (możliwość utrzymywania w gospodarstwach z ubogim zapleczem paszowym, bazującym na trwałych użytkach zielonych, co stwarza możliwości zagospodarowania i chronienia obszarów o dużych walorach krajobrazowych); ??możliwość pozyskiwania produktów o unikalnej jakości, mających wielowiekową tradycję wytwarzania; ??duża odporność i zdrowotność, długowieczność, dobrą płodnośc, lekkie porody i dobre cechy mleczne; ??zdolność do ograniczania wydajności, umożliwiająca przetrwanie sezonowych niedoborów paszowych; ??duża odporność na choroby i stres. Rasy [...]

 Strona 1