Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Anna ZIELIŃSKA"

Bezbłędny przetarg

Czytaj za darmo! »

Środki z Programów operacyjnych trafią do samorządów, przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych oraz do bezpośrednich wykonawców planowanych inwestycji. Pod warunkiem, że wygrają ogłaszane przetargi, w czym - mamy nadzieję - pomoże poradnik "Bezbłędny przetarg".Przedsiębiorcy prywatni, tacy jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy, mają peł[...]

Bezbłędny przetarg

Czytaj za darmo! »

Sprawę formularzy ofertowych zostawmy na później - teraz przyjrzyjmy się typowym WYMAGANIOM FORMALNYM. W typowym przetargu publicznym musimy przedstawić dokumenty, z których wynika, że wykonawca (oferent) spełnia formalne wymagania uczestnictwa w przetargu publicznym. Oczekuje się, że oferent przedstawi: ● aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS = Krajowy Rejestr Sądowy) albo aktual[...]

Bezbłędny przetarg

Czytaj za darmo! »

Poza kwestiami formalnymi pozostaje jeszcze ta część oferty, która ma wykazać, że jako oferent mamy zdolność techniczną do wykonania przedmiotu zamówienia i w tym celu powinniśmy się przed zamawiającym wylegitymować z naszych środków produkcji oraz kadry. Zamawiający określa więc, że oferent powinien przedstawić następujące dokumenty: ● wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmio[...]

 Strona 1  Następna strona »