Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dawid WAJNERT"

Simulation for the determination of the hybrid magnetic bearing's electromagnetic parameters DOI:10.15199/48.2017.02.34

Czytaj za darmo! »

Three dimensional field modelling and the simulation results for a hybrid magnetic bearing are presented in the paper. The magnetic field distributions and the values of electromagnetic parameters in the function of the current intensity and the rotor position are given. The aim of the investigation was the determination of the magnetic bearing stiffness through the calculations of the magnetic force acting on the bearing rotor and the flux linkages with the windings. The simulations are important to the actuator designing and determination of its controlling parameters for proper operation of an electric drive system. Streszczenie. W artykule przedstawiono trójwymiarowe modelowanie pola oraz wyniki symulacji dla hybrydowego łożyska magnetycznego. W pracy podano rozkłady pola magnetycznego oraz wartości parametrów elektromagnetycznych w funkcji prądu i położenia wirnika. Celem badań było określenie sztywności łożyska magnetycznego poprzez obliczenia siły magnetycznej działającej na wirnik łożyska oraz strumienia skojarzonego z uzwojeniami. Symulacje są istotne w procesie projektowania siłownika oraz przy określeniu parametrów sterowania dla właściwej pracy elektrycznego systemu napędowego. Trójwymiarowe modelowanie pola oraz wyniki symulacji dla hybrydowego łożyska magnetycznego Keywords: hybrid magnetic bearing, permanent magnet, 3D field analysis, electromagnetic parameters, bearing stiffness. Słowa kluczowe: hybrydowe łożysko magnetyczne, magnes trwały, 3D analiza pola, parametry elektromagnetyczne, sztywność łożyska. Introduction The important features of magnetic bearings, which differ them from other types of bearings are: contactless operation, lack of lubrications, operation in harsh environment and very low losses. These properties contribute to usage of magnetic bearings in many devices such as: flywheel energy storages, electrospindles, blowers, blood pumps and wind generators [1-2]. The principle of the active magnetic beari[...]

Porównanie konfiguracji połączeń biegunów w aktywnym 12-biegunowym łożysku magnetycznym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki porównania dwóch rodzajów konfiguracji cewek dla 12 biegunowego aktywnego łożyska magnetycznego (AMB). Przedstawiono różnice między sztywnościami prądowymi i przemieszczeniowymi dla obu konfiguracji cewek w łożysku. Weryfikację modelu numerycznego wykonano poprzez pomiar indukcyjności cewek oraz siły działającej na wał w AMB. Otrzymano dobrą zgodność porównania wyników analizy numerycznej oraz wyników pomiarów. Abstract. In this work, the results of comparison for two kinds of coil configurations for a 12 pole active magnetic bearing (AMB) are presented. The magnetic flux of each magnetic pole of AMB is determined. Differences between the current and displacement stiffness for both coil configurations of the AMB are shown. Verification of the numerical model was executed by measurement of coil inductance and force acted on AMB shaft. A good agreement between results of numerical analysis and measurement verification has been achieved. (Comparison for two kinds of coil configurations for a 12 pole active magnetic bearing) Słowa kluczowe: łożyska magnetyczne, pole magnetyczne, parametry całkowe pola, magnetyczny potencjał wektorowy. Keywords: active magnetic bearing, magnetic field, field integral parameters, magnetic vector potential. Wstęp Problemy łożyskowania wysokoobrotowych maszyn elektrycznych należą do jednych z najważniejszych zagadnień naukowo-technicznych. W napędach pomp próżniowych, wysokowydajnych obrabiarkach mechanicznych oraz w sprzęcie medycznym coraz większą rolę odgrywają łożyska magnetyczne. Wśród wielu konstrukcji łożysk magnetycznych najczęściej stosuje się takie, których własności ruchowe można kontrolować i zmieniać z wykorzystaniem zaawansowanych układów sterowania. Tak zwane aktywne łożyska magnetyczne najczęściej spotyka się [...]

Shunt Regulation Analysis of The Short-Circuit Inductance based on 3D Magnetic Field in High Reactance Transformer with Movable Shunt DOI:10.15199/48.2019.11.08

Czytaj za darmo! »

A lot of papers and books have already been performed on the calculation of magnetic fields in electrical devices [8]. Many calculations of electromagnetic parameters were carried out also for transformers. The innovative designing of such objects have also been based on analyses of magnetic field distributions using both two-dimensional and three-dimensional mathematical models. It concern also the so called High Leakage Reactance (HLR) transformers. They are special, regulating transformers and they are still used as reliable power sources. For example, they are used in high-current systems [12,13] and for an electric arc excitation. They can supply some welding apparatus and discharge lamps without applying of some electronic devices. In this way, we do not introduce some additional harmonics into a power grid except those resulting from the specificity of the electric arc. HLR transformers as well as other electromagnetic devices are built from a magnetic core formed from thin laminations of magnetic material and from windings fixed on the core. They produce relatively high leakage magnetic flux which splits not only on the windings but also on the armature of those devices. For example, the movable shunt providing the changeable magnetic coupling between primary and secondary windings in HLR transformers makes possible infinitely adjustable secondary voltage to keep the secondary current to be constant. The HLR transformers’ leakage system calculation was started from a two-dimensional field analysis with the Finite Difference Method (FDM) [18]. Due to the unlimited leakage magnetic flux, the 2D method of integral equations was also used [18]. These calculations were mainly related to shortcircuit reactance determination [15, 17]. In order to speed up the design method of HLR transformers the scaled models were also used [23]. 2-D mathematical models well reflect the reality in magnetic flux distribution for sy[...]

 Strona 1