Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Drobek"

Technologia azotowania jarzeniowego stali narzędziowych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań

Czytaj za darmo! »

W przemyśle narzędziowym stosowane są metody PVD, a ostatnio technologie hybrydowe, łączące różne obróbki powierzchniowe m.in. procesy azotowania w połączeniu z procesem PVD, CVD, szczególnie w aspekcie zwiększenia trwałości takich wyrobów jak np. formy do ciśnieniowego odlewania aluminium wykonane ze stali X37CrMoV5-1 [1÷3]. W szeregu przypadkach jednak technologia azotowania jarzeniowego jest coraz szerzej stosowana w obróbce stali narzędziowych jako skuteczna, ekologiczna, energooszczędna, możliwa do stosowania w produkcji wielkoseryjnej [4]. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ Azotowanie jarzeniowe znalazło szerokie zastosowanie w technice przemysłowej. W ostatnich latach technologia ta jest również stosowana w przemyśle narzędziowym. Ze względu na łatwość sterowania strukturą wytwarzanych warstw dyfuzyjnych można projektować na narzędziach do pracy na gorąco i na zimno oraz na narzędziach skrawających warstwy o właściwościach dostosowanych do ich warunków pracy. Na rysunku 1 przedstawiono mikrostrukturę warstw azotowanych bez strefy azotków żelaza na różnych gatunkach stali: X37CrMoV5-1 (WCL), HS6-5-2 (SW7M) i X153CrMoV12 (NC11LV) oraz przykłady zastosowań wraz z mikrostrukturą narzędzi (rys. 2). Kontrolując skład fazowy i grubość wytwarzanych warstw azotowanych można kształtować ich właściwości eksploatacyjne. METODYKA BADAŃ Badania prowadzono na stali X37CrMoV5-1 (WCL) o następującym składzie chemicznym (% mas.): C - 0,36%, Cr - 4,90%, Mn - 0,40%, Si - 1,1%, Mo - 1,40%, V - 0,45%, Fe - reszta, na próbkach o wymiarach: ø30×3 mm i ø8×20 mm (do badań odporności na zużycie przez tarcie) o twardości 50 HRC (po obróbce cieplnej - hartowanie z temperatury[...]

Analiza mikrostruktury i właściwości stali narzędziowej HS6-5-2 (SW7M) po procesie azotowania w niskotemperaturowej plazmie DOI:10.15199/28.2015.2.7


  Stal gat. HS6-5-2 (SW7M) jest stalą narzędziową stosowaną do produkcji narzędzi skrawających (frezy, wiertła, gwintowniki). W produkcji masowej tych narzędzi perspektywicznym kierunkiem - jak wykazały badania autorów - zwiększenia ich trwałości i niezawodności są procesy azotowania w niskotemperaturowej plazmie zarówno na potencjale katody, jak i w obszarze plazmy. Procesy te pozwalają na pełną kontrolę mikrostruktury, składu fazowego i chemicznego wytwarzanych dyfuzyjnych warstw, ich stanu naprężeń własnych, topografii powierzchni, twardości oraz wytrzymałości zmęczeniowej. Azotowanie w niskotemperaturowej plazmie w temperaturze 420÷500°C umożliwia wytwarzanie dyfuzyjnych warstw z wydzieleniami azotków chromu o dobrej odporności na zużycie przez tarcie, małym współczynniku tarcia i o lepszej odporności korozyjnej. W artykule omówiono wpływ mikrostruktury, topografii powierzchni i składu fazowego na odporność na zużycie przez tarcie i odporność korozyjną. Słowa kluczowe: stal narzędziowa, niskotemperaturowa plazma, odporność na zużycie przez tarcie, odporność korozyjna, produkcja wielkoseryjna.1. WPROWADZENIE Obróbka skrawaniem i cięcie należą do powszechnie stosowanych technologii w obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych. W celu obniżenia kosztów produkcji prowadzi się prace związane z obróbkami powierzchniowymi mające na celu zwiększenie trwałości, niezawodności i jakości narzędzi. Narzędzia ze stali szybkotnącej w obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych mają znaczący udział. Koszty narzędzi stosowanych w produkcji tych wyrobów stanowią ok. 4÷5 % kosztów wytwarzania [1]. Wynika to z właściwości tych stali, takich jak: dobra obrabialność, duża ciągliwość i niska cena. Charakteryzują się jednak względnie małą odpornością na zużycie ścierne oraz pogorszeniem właściwości skrawających w podwyższonej temperaturze. W celu poprawy tych właściwości poddaje się je takim obróbkom cieplnochemicznym jak regulowane azotowanie gazowe, nisk[...]

Modelling of the structure and mechanical properties of 32CDV13 steel under glow-discharge nitriding for the industrial technology application DOI:10.15199/28.2017.1.7


  The manufacturing of surface layers are increasingly used in industry, as the effective method of improving the useful properties of the machine parts. The specific properties of the nitrided layers such as low temperature of process may be an alternative to the commonly used technology like high-temperature carburizing or carbonitriding in the aerospace industry. The article presents the results obtained after nitriding of complex samples made with 32CDV13 steel. As our research improves the properties of surfaces can be controlled by the process parameters as temperature, duration time, composition of the reactive atmosphere, the pressure (vacuum) and the activation of the surface by cathode sputtering process in the initial stage of the treatment. Key words: glow-discharge nitriding, surface layer, structure, phase composition, residual stresses, corrosion and wear resistance, fatigue strength.1. INTRODUCTION The manufacturing technology of diffusion surface layers under glow-discharge conditions on the cathode potential and their modification in the plasma region are increasingly used in industrial technology as an effective method of improving the production of machine parts at a lower cost of manufacturing. Some specific properties of nitrided layers such as: low temperature of process, high value of hardness, wear resistance and fatigue strength can be an alternative to the commonly used high-temperature carburizing or carbonitriding in the aerospace industry. The paper presents the characteristic of structure and mechanical properties of the layers produced under glow-discharge nitriding on cathode potential related to the basic process parameters. Furthermore the results show that the all presented properties of the 32CDV13 steel can be controlled by the process parameters as temperature, duration time, composition of the reactive atmosphere, the pressure (vacuum) and the activation of the surface by cathode sputtering proces[...]

 Strona 1