Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Henryk ŚNIEGOCKI"

System nadzoru i kontroli ruchu statków

Czytaj za darmo! »

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA SYSTEMÓW VTS Jedną z głównych podstaw unormowań prawnych związanych z VTS jest rezolucja A.857(20) Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International Maritime Organisation - IMO), zatytułowana Wytyczne dla systemów kontroli i nadzoru ruchu statków. Rezolucja ta zastrzega, że musi być respektowana wspólnie z rezolucją Komitetu Bezpieczeństwa [...]

Techniczne możliwości wspomagania oficera wachtowego w podejmowaniu decyzji antykolizyjnej

Czytaj za darmo! »

Po morzach i oceanach świata pływa coraz więcej statków, wzrasta ich wielkość oraz prędkość. Wzrasta również liczba ładunków niebezpiecznych, przewożonych drogą morską, co stwarza realne zagrożenie dla środowiska morskiego. Dla zapewnienia bezpiecznej żeglugi oficerowie muszą przestrzegać międzynarodowych przepisów regulujących wzajemne zachowania się statków. Aby móc stosować się do tych przepisów, potrzebują informacji o parametrach ruchu innych jednostek. Coraz nowocześniejsze urządzenia instalowane na mostkach statków umożliwiają łatwy dostęp do tych informacji, wymagają jednak od użytkowników wiedzy o ich obsłudze i ograniczeniach oraz o możliwości popełnienia błędów. Od zarania żeglugi formowały się przepisy prawa drogi morskiej. Na początku były to powszechnie panujące [...]

The use of simulators in increasing the effectiveness of training of merchant vessels officers1) Użycie symulatorów w podnoszeniu efektywności szkolenia oficerów statków handlowych


  Travelling has always been attributed to human nature. People have been changing places by different means of transportation either to relax, to go on business trips or to carry different goods. These various types of transport undergo constant changes. They became more and more modern and complicated but they always shared one common aim, safety. The improvement of safety is very important not only for the safety of people travelling or the cargo transported but also for the natural environment. The last decade in the ship building is characterised by the use of very modern electronic and computer devices employed both in the deck and the engine room departments. However even the most sophisticated and advanced systems would be nothing if the officers to operate them were not highly qualified and trained. Getting officers ready to handle these devices in most effective and safest for navigation way requires the use of most modern ‘tools’ in the process of training. Traditional methods are not sufficient. In this article the author describes elements connected with the increase in the efficiency of training of merchant vessels officers with use of modern devices such as simulators. The author has focused on aspects connected with training deck officers only as the author was employed as a sea master. Ship -owners requirements connected wit h the abilities of officers employed on vessels The sea transportation is constantly developing and there is demand for greater number of more and more complicated sea vessels. A question arises how, apart from using the best possible technical solutions, to increase the safety of navigation. Maritime universities and ship owners are interested in this matter. Modern vessels are highly technologically advanced. Most modern equipment is installed and the best possible materials are used in their construction. That is why the ship owners need people who are able to handle these dev[...]

Symulator Transas Navi-Trainier Professional 5000 (NTPRO 5000) Możliwości wykorzystania do celów szkoleniowych


  Symulator Navi-Trainier Professional 5000 firmy Transas jest kompleksowym narzędziem stosowanym do szkolenia i podnoszenia kwalifikacji w zakresie obsługi poszczególnych urządzeń, jak i prowadzenia wachty nawigacyjnej. Konfiguracja systemu w układzie: konsola instruktorska - stanowisko umożliwia jego dostosowanie do potrzeb aktualnie realizowanego szkolenia czy też prowadzonego kursu. Stanowisko (Trainee working station) w najbardziej podstawowym układzie składa się z paneli: - wizualizacyjnych, służących do wizualizacji danego akwenu/ obszaru ćwiczenia, - nawigacyjno-manewrowych, zawierających wszystkie dostępne urządzenia nawigacyjne i manewrowe dla wybranego modelu statku użytego w ćwiczeniu, - r[...]

 Strona 1