Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Radziszewski"

Nowe spojrzenie na konstruowanie rozdzielnic SN na przykładzie rozwiązań firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA


  Spółka Elektrometal Energetyka SA jest firmą świadczącą usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki, które realizowane są przez inżynierów konstruktorów z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży elektroenergetycznej. W artykule zaprezentowano nowoczesną 4-przedziałową rozdzielnicę średniego napięcia typu e2ALPHA produkcji Elektrometal Energetyka SA oraz wskazano kilka ciekawych rozwiązań technicznych zwiększających funkcjonalność urządzenia. Inżynierowie Elektrometal Energetyka SA przez cały okres swojej kariery zawodowej, pracując przy: projektowaniu, konstruowaniu, produkcji i wdrażaniu urządzeń średnich napięć, wzbogacali swoją wiedzę o nowe doświadczenia, poznawali tajniki dotyczące m.in. n[...]

Przyjazne rozwiązania EAZ na przykładzie sterownika polowego typu e2TANGO firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA DOI:


  ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA to polska firma świadcząca usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki, a jednocześnie producent rozdzielnic średnich napięć typu e2ALPHA. Na początku 2015 r. oferta firmy została wzbogacona o nowoczesne sterowniki polowe serii e2TANGO. Poniżej przedstawiono wybraną część funkcjonalności oraz rozwiązań konstrukcyjnych, które zwiększają komfort użytkowania tego urządzenia, a także mają wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa zabezpieczanych odbiorów. Doświadczeni w projektowaniu i konstruowaniu cyfrowych zabezpieczeń pól SN inżynierowie ELEK TRO METAL ENERGE TYKA , w ostatnim czasie zakończyli prace nad kolejnym produktem firmy - nowoczesnym sterownikiem polowym serii e2TANGO, dostosowanym do pracy w systemie inteligentnych sieci elektroenergetycznych smart grid i przyjaznym dla ob[...]

JM-TRONIK - 30 lat doświadczeń w EAZ


  W artykule przedstawiono rodzinę zabezpieczeń serii MUZ produkcji JM-TRONIK. Opisano zabezpieczenia od zwarć doziemnych admitancyjne kierunkowe, realizowane przez sterowniki polowe MegaMUZ-2 i MultiMUZ-3. Przedstawiono także innowacyjne funkcje sterowników polowych, m.in. kontrolę zużycia styków wyłączników próżniowych. Firma JM-TRONIK jest producentem szerokiej gamy urządzeń elektroenergetycznych średnich napięć, m.in. rozdzielnic SN, wyłączników i styczników próżniowych oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Na szczególną uwagę zasługuje rodzina zabezpieczeń serii MUZ, w tym sterowniki polowe MegaMUZ-2 i MultiMUZ-3, które realizują zabezpieczenia admitancyjne kierunkowe. Sterowniki polowe produkcji JM-TRONIK zostały wyposażone w wiele innowacyjnych funkcji, takich jak kontrola zużycia styków wyłączników próżniowych. Uniwersalne sterowniki polowe MegaMUZ-2 i MultiMUZ-3 - realizacja zabezpieczeń admitancyjnych kierunkowych Sterowniki polowe MegaMUZ-2 i MultiMUZ-3 są zespołami uniwersalnymi i realizują pełną automatykę zabezpieczeniową, m.in. zabezpieczenia admitancyjne kierunkowe. R[...]

Detektory zwarć e2TANGO-50 firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA DOI:


  Do rodziny funkcjonalnych zespołów zabezpieczeń e2TANGO firmy ELEKTROMETAL ENRGETYKA, dołączyły niedawno kolejne produkty - detektory zwarć e2TANGO-50, doskonale wpisujące się w potrzeby rynku, a przede wszystkim przeznaczone do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych smart grid. Urządzenia wykorzystywane są do wykrywania zwarć fazowych oraz doziemnych w trójfazowych sieciach SN. Dzięki niewielkim rozmiarom, kompaktowej konstrukcji umożliwiającej montaż na szynie DIN oraz bogatej funkcjonalności, e2TANGO-50 znajdują zastosowanie jako samodzielne zespoły zabezpieczeń dla rozdzielnic wnętrzowych, st[...]

Rozdzielnice 2-systemowe średnich napięć (SN) firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA DOI:


  ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA od kilku lat dostarcza rozwiązania z zakresu elektroenergetyki, wśród których dominują 1-systemowe rozdzielnice średnich napięć typu e2ALPHA przeznaczone do rozdziału pierwotnego lub wtórnego energii elektrycznej w strategicznych obiektach elektroenergetycznych, takich jak: GPZ, GSZ, RPZ, główne rozdzielnie kopalń i zakładów przemysłowych, elektrowni i elektrociepłowni, rozdzielni sieciowych i podstacji trakcyjnych. Odpowiedzią na stale rosnące potrzeby użytkowników jest kolejny produkt firmy ELEKTEOMETAL ENERGETYKA SA - rozdzielnica 2-systemowa typu e2ALPHA-2S. Stacje elektroenergetyczne wyposażane są w rozdzielnice SN, pracujące w układach z pojedynczym lub podwójnym systemem szyn zbiorczych. Najbardziej popularnym układem pracy rozdzielnicy SN jest pojedynczy system szyn zbiorczych (sekcjonowany lub niesekcjonowany). Niewątpliwymi zaletami takiego układu są stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne oraz łatwość obsługi, natomiast układ taki obarczony jest również pewnymi ograniczeniami, a mianowicie w przypadku wystąpienia zakłócenia w obrębie szyn zbiorczych mamy do czynienia z przerwą pracy całej sekcji [...]

Nowe funkcjonalności mikroprocesorowych urządzeń automatyki i zabezpieczeń DOI:10.15199/74.2017.10.7


  Zalety i duże możliwości techniki cyfrowej, a szczególnie mikroprocesorów, zostały z powodzeniem wykorzystane w konstrukcji urządzeń automatyki zabezpieczeniowej. Duża szybkość nowoczesnych mikroprocesorów, a także coraz większa pojemność układów pamięci dały szansę realizacji nie tylko podstawowych funkcji automatyki zabezpieczeniowej, regulacyjnej i łączeniowej, ale również wielu bardzo interesujących z punktu widzenia chronionego obiektu funkcji, takich jak: wszelkiego rodzaju rejestratory zdarzeń, kryterialne i zakłóceń. Nowoczesne maszyny i urządzenia są zaawansowane technologicznie, energooszczędne i mają wysoki stopień zautomatyzowania procesu. W porównaniu z maszynami i technologiami z lat 80. procesy produkcyjne są dzisiaj o wiele: tańsze, szybsze, dokładniejsze, lecz zastosowana w nich technologia jest wrażliwsza na jakość zasilania. W artykule przedstawiono nowe funkcjonalności mikroprocesorowych urządzeń EAZ w postaci rejestratorów profilu mocy i jakości energii elektrycznej oraz analizatora jakości energii, na przykładzie sterowników polowych rodziny e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA. Moc umowna i parametry jakościowe energii elektrycznej Odbio[...]

Aktualne potrzeby eksploatacyjne sieci i urządzeń SN- nowe zadania zespołów automatyki zabezpieczeniowej DOI:10.15199/74.2018.5.3


  Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym to niekorzystny stan pracy, charakteryzujący się powstaniem warunków uniemożliwiających normalną pracę poszczególnych urządzeń wytwórczych, przesyłowo-rozdzielczych oraz po stronie odbiorców finalnych (przemysł). Zagrożenia to jedno z rodzajów zakłóceń, które mogą być czasowo tolerowane, jednak powinny być sygnalizowane obsłudze w celu usunięcia przyczyny zagrożenia przed upływem dopuszczalnego czasu trwania zakłócenia. Mogą to być np.: przeciążenia ruchowe, zmiany parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej, zjawisko ferrorezonansu. Znajomość zjawisk zachodzących podczas zakłóceń w systemie elektroenergetycznym uświadamia sens stosowania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz umożliwia zrozumienie wzajemnych powiązań pomiędzy urządzeniem zabezpieczającym a chronionym obiektem. Podstawowe funkcje elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej to: eliminowanie zakłóceń (funkcja realizowana przez automatykę zabezpieczeniową), zapewnienie odpowiednich parametrów dostarczanej energii (realizowane przez automatykę regulacyjną) oraz utrzymanie ciągłości dostawy energii (dzięki automatyce łączeniowej). Najnowsza generacja urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej pozwala znacznie poszerzyć dostęp i wiedzę o bieżącym stanie chronionego obiektu przez diagnostykę aparatury łączeniowej (wyłączniki mocy) jak też chronionych obiektów (silników, transformatorów, linii), kontrolne pomiary energii, mocy i innych parametrów pomocnych w bilansowaniu energii oraz rejestrację i analizę jakości energii elektrycznej. W artykule przedstawiono zagrożenia występujące w pracy sieci i urządzeń SN w postaci: przeciążeń ruchowych, pogorszenia parametrów jakościowych energii elektrycznej w wyniku występowania wyższych harmonicznych oraz zjawiska ferrorezonansu. Omówiono przyczyny występowania i skutki tych zagrożeń dla chronionych obiektów oraz zaproponowano śro[...]

 Strona 1