Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Biernacka "

Wykorzystanie metod inżynierii materiałowej w analizie ceramiki starożytnej – badania makro- i mikroskopowe

Czytaj za darmo! »

Archeologia to dziedzina nauki dostarczająca informacji o przeszłości na podstawie materialnych pozostałości człowieka. Jednym z najpowszechniej występujących znalezisk, począwszy od epoki neolitu, są fragmenty ceramiki użytkowej w postaci naczyń. Podstawowym surowcem do wytwarzania naczyń ceramicznych była glina z dodanymi do niej celowo organicznymi i nieorganicznymi drobinami, zwanymi w archeologii domieszkami. Domieszki mineralne dodawano celowo do gliny w celu poprawy właściwości, między innymi odporności na wysoką temperaturę, zmiany temperatury wypalania czy zmniejszenia nasiąkliwości wodą [1]. Domieszkę nieorganiczną przeważnie stanowił kamienny tłuczeń i piasek. Były one starannie przygotowywane i segregowane zarówno pod względem gatunku, jak i rozmiaru. Większe kawałk[...]

 Strona 1