Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ KAŁAS"

Uwagi o stanie dna Przekopu Wisły DOI:


  Przedstawiono wyniki najnowszych badań mających na celu dokładne określenie obecnego stanu dna kanału ujściowego Wisły (Przekopu Wisły) na odcinku od portu w Świbnie do falochronów w ujściu do Zatoki Gdańskiej. Wykorzystano nowoczesne, bezinwazyjne techniki pomiarowe, m.in. z zastosowaniem echosondy wielowiązkowej i parametrycznego profilomierza osadów. Uzyskano szczegółowe dane o morfologii dna i strukturze geologicznej osadów. Wykazano, że kanał ujściowy Wisły może nie spełnić w wystarczającym stopniu warunków do swobodnego spływu wód w wypadku dużych wezbrań, a szczególnie w sytuacji intensywnego spływu lodów dryfowych.P rzekop Wisły wybudowano w latach 1891-1895 (inter alia Szymański, 18971,2). Zgodnie z założeniami projektodawców stanowi on zasadniczy element ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wiślanych i Gdańska. Znaczne zmiany zachodzące w ujściowym odcinku Przekopu Wisły i przyległej części Zatoki Gdańskiej zajmują od lat uwagę wielu badaczy, o czym świadczą m.in. prace Słomianki (1956), Łomniewskiego (1960), Majewskiego (1969), a zwłaszcza badania wykonane w ostatnich dekadach ‒ m.in. przez: Cyberskiego (1995), Gajewskiego i Rudowskiego (1997), Lubomirskiego i in. (1999), Granicznego i in. (2004), Kozakiewicza i Ostrowskiego (2005), Koszkę-Maroń (2009) oraz Wróblewskiego i in. (2015). Znajomość aktualnego stanu dna Przekopu Wisły jest niezmiernie ważna i jest tym istotniejsza, że przekop ma już ponad 120 lat. Dokładne rozpoznanie jego stanu i struktury składanych tam osadów jest możliwe dopiero od niedawna. Wymagało to zastosowania nowoczesnych, bezinwazyjnych metod hydroakustycznych, głównie z użyciem echosondy wielowiązkowej i parametrycznego profilomierza sejsmicznego [Lisimenka i in., 2013; Szefler i in., 2015]. Jedną z najważniejszych zalet tych metod jest wysoka rozdzielczość pomiarów i możliwość zastosowania na bardzo płytkich akwenach. W latach 2013-2014, w obszarze ujściowym Wisły, wykonano ser[...]

 Strona 1