Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF RADZICKI"

Termomonitoring procesów filtracyjno-erozyjnych w zaporach i wałach przeciwpowodziowych - dotychczasowy rozwój oraz kluczowe zagadnienia aplikacyjne DOI:


  Minęła już dekada od opublikowania w 2005 r. w "Gospodarce Wodnej" [Radzicki, 2005] artykułu opisującego ówczesny stan wiedzy i techniki w zakresie metody termomonitoringu procesów filtracyjno- erozyjnych w zaporach ziemnych. Od tego czasu rozwinięto znacząco fundamenty, na których opiera się ta metoda, tj. technologie pomiarów temperatury oraz metody i modele ich analizy. Ponadto przeprowadzono weryfikacje tej metody w istotnych testach i w licznych aplikacjach na rzeczywistych obiektach piętrzących. W okresie tym metoda ta stała się również jednym z kluczowych i rekomendowanych narzędzi w detekcji i monitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych. Najbardziej znaczącymi rekomendacjami są obecnie te zawarte w biuletynach Międzynarodowego Komitetu Wielkich Zapór (ICOLD) [ICOLD, 2013 i 2016]. Biuletyny te opisują całokształt zagadnień dotyczących procesów filtracyjno-erozyjnych, w tym metody ich detekcji i monitoringu. Na świecie od ponad dekady następuje systematyczny, szybki wzrost liczby zapór ziemnych, wałów kanałów, zbiorni- KRZYSZTOF RADZICKI Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Procesy filtracyjno-erozyjne są obecnie podstawowymi zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu zapór ziemnych i wałów oraz jedną z głównych przyczyn ich remontów. Wczesna detekcja oraz precyzyjne określenie ich przebiegu i dynamiki rozwoju są więc kluczowe w monitoringu ziemnych obiektów piętrzących - pozwala to na zapewnienie im bezpieczeństwa oraz minimalizację kosztów i optymalne planowanie remontów. Termomonitoring jest obecnie rekomendowaną w tym zakresie metodą (m.in. przez Międzynarodowy Komitet Wielkich Zapór). Metoda ta została w ciągu ostatniej dekady znacząco rozwinięta zarówno w obszarze rozwoju technologii pomiarowych temperatury, jak i metod analizy danych, oraz zweryfikowana w istotnych badaniach i testach oraz w licznych aplikacjach na nowych i istniejących obiektach. W artykule przedstawiono najisto[...]

Możliwości oceny szczelności podłoża i obudowy głębokiego wykopu DOI:10.15199/33.2018.02.03


  za- 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2) Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: pawel.popielski@pw.edu.pl DOI: 10.15199/33.2018.02.03 Możliwości oceny szczelności podłoża i obudowy głębokiego wykopu dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW1)*) dr inż. Krzysztof Radzicki2) mgr inż. Adam Kasprzak1) Rys. 1. Typowe schematy nieszczelności wykopu oraz scenariuszy rozwoju procesu erozyjnego [7]: 1 - kierunek filtracji wody przeciekającej przez obudowę lub dno wykopu; 2 - strefa możliwego wystąpienia erozji, powodująca rozluźnienie i zmianę parametrów lub wręcz powstanie pustki w gruncie; (A) - przeciek przez ściany obudowy; (B i C) - nieszczelności przesłony poziomej; (D) - nieszczelność przez warstwę gruntu w podłożu; (E) - przeciek po obrysie konstrukcji - uprzywilejowana droga filtracji; (F) - przeciek spowodowany spiętrzeniem wody przez wykonaną obudowę wykopu; (G) - scenariusz rozwoju procesu erozyjnego w pewnej odległości od wykopu w konsekwencji zaistnienia przecieku - proces erozji wewnętrznejmoże zaistnieć nawet w znaczącej odległości od wykopu 15 Infrastruktura i budownictwo podziemne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 2 ’2018 (nr 546) topieniem wykopu; deformacją obudowy wykopu; zniszczeniem dna wykopu; awarią obudowy wykopu; zmianą warunków wodno- gruntowych otoczenia wykopu i warunków posadowienia sąsiadujących budowli; osiadaniem gruntu poza obudową wykopu; zapadnięciem gruntu [5]. Możliwe konsekwencje tych zdarzeń to z kolei:wydłużenie czasu budowy; naprawa i/lub koniecznośćwykonania wzmocnienia obudowy wykopu; przeprojektowanie wykonywanej budowli ze względu na zmiany zaistniałe w podłożu gruntowymwokół wykopu. Natomiast odkształcenia gruntu na zewnątrz wykopu mogą uszkodzić okoliczne budynki lub infrastrukturę podziemną i prowadzić do procesów odszkodowawc[...]

 Strona 1