Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Daria MACHA"

Redukcja wpływu zakłóceń pola elektromagnetycznego na czujnik momentu lekkiego pojazdu elektrycznego DOI:10.15199/48.2019.09.05

Czytaj za darmo! »

Pole elektromagnetyczne jest z nami od zawsze. Rozwój technologiczny spowodował wzrost poziomu natężenia pola elekromagnetycznego, dlatego jego wpływ na człowieka, środowisko, jak również na urządzenia elektryczne oraz elektroniczne, coraz częściej staje się tematem rozważań środowisk naukowych [1]. Fakt ten związany jest z szkodliwością jaką niesie za sobą występowanie tego "niewidzialnego intruza". Zachodzi potrzeba badania pola elektromagnetycznego emitowanego przez urządzenia do otoczenia oraz podjęcia prób w kierunku niwelacji lub ograniczenia powstałych zakłóceń, które wywołuje [2]. Wzrost poziomu natężenia pola elektromagnetycznego negatywnie wpływa na otoczenia, zmuszając środowisko badawcze do analiz nad problematyką redukcji i niekorzystnych oddziaływań tego pola na istoty żywe jak również i urządzenia (przed wszystkim pomiarowe). W artykule omówiono możliwość redukcji zakłóceń elektromagnetycznych badanego czujnika momentu stosowanego w lekkich pojazdach elektrycznych projektowanych, w ramach projektu Silesian Greenpower, przez studentów Politechniki Śląskiej [3] oraz przedstawiono analizę przeprowadzoną na stacjonarnym stanowisku badawczym zwanym hamownią [4]. Celem badań jest podniesienie efektywności układów pomiarowych projektowanych pojazdów elektrycznych i niwelacji zakłóceń, które mogą negatywnie wpłynąć na proces pomiarowy prowadzony w czasie jazdy bolidów elektrycznych. Inspirując się ciągłym rozwojem przemysłu motoryzacyjnego, w lekkim samochodzie elektrycznym został zabudowany system pomiarowy stworzony przez zespół Silesian Greenpower. Zastosowanie systemu pomiarowego w bolidzie umożliwia podgląd aktualnego stanu pojazdu oraz zapis danych pomiarowych na kartę pamięci. Możliwa jest wobec tego analiza przebiegu wyścigu, a następnie konfrontacja z wynikami przeprowadzonych symulacji. Cel stosowania systemu pomiarowego Zastosowanie systemu pomiarowego w bolidzie elektrycznym niesie ze sobą wiele ko[...]

Bezpieczeństwo energetyczne gminy Gierałtowice – pilotażowe rozwiązania klastrowe DOI:10.15199/48.2019.02.08

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo energetyczne przestało być zagadnieniem zarezerwowanym dla energetyki zawodowej obejmującej swoim zasięgiem olbrzymie terytoria państw. Bezpieczeństwo energetyczne stało się problemem wszystkich użytkowników systemu energetycznego (sieci elektroenergetycznej, gazowej i dostaw innych paliw energetycznych). Dzisiaj, zarówno Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) jak i indywidualni odbiorcy końcowi chcą minimalizować swoje straty wywołane ewentualnymi przerwami w dostawach rożnych rodzajów energii do ich ważnych obiektów. Ci sami odbiorcy przestają już tylko liczyć na odpowiedni poziom zasilania ich obiektów ze strony energetyki zawodowej, ale sami starają się kształtować sposób i pewność zasilania swoich ważnych obiektów. Obserwujemy rozwój świadomości energetycznej różnych obszarów życia społecznego, gospodarczego, technicznego na różnych szczeblach państwa. Bezpieczeństwo energetyczne to już nie tylko problem w wymiarze globalnym (całe państwo), ale przede wszystkim w wymiarze lokalnym (jednostki samorządu terytorialnego, odbiorcy końcowi). Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym zależy głównie od dostaw energii elektrycznej, w której ważną rolę pełnią sieci średniego napięcia energetyki zawodowej i ich niezawodność. Sieci średnich napięć mają strukturę kształtowaną przez wiele lat i dopasowaną w miarę możliwości do potrzeb odbiorców. W wyniku tego procesu powstała struktura sieci średnich napięć, która tylko w pewnych fragmentach rezerwuje się wzajemnie. Zróżnicowanie struktur, wynika z roli, jakie te sieci mają pełnić - dostarczać energię dla gospodarstw wiejskich, zabezpieczać zasilanie odbiorcom komunalnobytowym w miastach czy też rozdzielać energię na terenie dużych zakładów przemysłowych. Spełnienie tych ról determinuje bardziej lub mniej skomplikowaną strukturę sieci. Ponadto elementy istniejących struktur sieciowych SN napowietrznych i kablowych mają od kilku do kilkudziesięciu lat. Ma[...]

 Strona 1