Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał ADAMCZYK"

Sterowanie polowo-zorientowane silnikiem indukcyjnym bez pomiaru prądów fazowych DOI:10.15199/48.2019.08.32

Czytaj za darmo! »

W nowoczesnych układach napędowych z silnikami indukcyjnymi (SI), które muszą charakteryzować się bardzo dobrymi właściwościami dynamicznymi i dokładnością sterowania prędkością wirnika, wykorzystuje się wektorowe metody sterowania takie, jak bezpośrednie sterowanie momentem elektromagnetycznym czy metodę polowozorientowaną [1]. Do ich realizacji niezbędna jest znajomość takich zmiennych stanu jak np. moment elektromagnetyczny, strumień skojarzony z uzwojeniem stojana bądź wirnika. Ponieważ zmienne te są trudno mierzalne, wykorzystuje się odpowiednie techniki ich odtwarzania. Najpopularniejszą grupą są metody algorytmiczne, bazujące na łatwo mierzalnych zmiennych stanu, a przede wszystkim na prądzie stojana [1]. Jest zatem niezbędne, aby informacja o jego wartości była dostępna w czasie pracy układu. Należy pamiętać, iż czujniki pomiarowe nie są niezawodne [2, 3], w związku z tym w przypadku ich awarii należy zapewnić rozwiązanie, które pozwoli na kontynuację pracy układu napędowego ze sterowaniem wektorowym. Z praktycznego punktu widzenia wykorzystywanie strategii sterowania wektorowego SI bez pełnej informacji o wartościach prądów fazowych uzasadnione jest jako alternatywa w tzw. sterowaniu odpornym na uszkodzenia (FTC - ang. Fault Tolerant Control) w przypadku wystąpienia uszkodzenia czujników prądowych. Układy typu FTC zostały opisane m.in. w [2], gdzie przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące metod diagnostyki i kompensacji uszkodzeń pochodzenia elektrycznego, jak i mechanicznego w przekształtnikowych układach napędowych. Rekonstrukcja prądów fazowych uzwojenia stojana SI w układzie sterowania wektorowego może odbywać się na podstawie pomiaru prądu w obwodzie prądu stałego DC przemiennika częstotliwości, co zaprezentowano już w latach osiemdziesiątych [4] i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku [5,6]. W wektorowej strukturze bezpośredniego sterowania momentem zaproponowano metodę predykcyjną [7] wykorzystującą d[...]

 Strona 1