Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF SZYMLEK"

Badanie podatności na korozję złączy spawanych z tytanu stosowanego na wymienniki ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania złączy spawanych z tytanu w szybkim przepływie wody morskiej. Złącza spawane wykonano za pomocą spawania metodą TIG i za pomocą spawania elektronowego. Badania wizualne eksponowanych w środowisku korozyjnym próbek nie wykazały żadnych oznak korozji równomiernej i lokalnej zarówno na powierzchni materiału rodzimego jak i w złączach spawanych. Złącza spawane ele[...]

Badania podatności tytanu i jego złączy spawanych na korozję lokalną w wodzie morskiej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania korozyjne tytanu i jego złączy spawanych. Złącza spawane wykonano za pomocą spawania metodą TIG oraz za pomocą spawania laserowego i elektronowego. Oględziny zewnętrzne próbek, które eksponowano przez 1000 godzin w naturalnej wodzie morskiej o temperaturze 65ºC, wykazały występowanie korozji wżerowej i szczelinowej zarówno na powierzchni materiału rodzimego jak i w złączach spawanych. Próbki wycięte ze złącza spawanego metodą TIG z zastosowaniem materiału dodatkowego posiadały największą szybkość korozji i największą liczbę wżerów w porównaniu do próbek wyciętych z tytanu oraz pozostałych złączy spawanych. Słowa kluczowe: tytan, badania korozyjne, złącza spawane Tests on susceptibility of titanium and its welded joints to local corrosion in s[...]

Wpływ wyjściowego stanu obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości typu C-Mn na maksymalną twardość strefy wpływu ciepła

Czytaj za darmo! »

Stale o podwyższonej wytrzymałości mogą być dostarczane w stanie walcowanym na gorąco, normalizowanym, ulepszonym cieplnie i po obróbce cieplno-plastycznej [1, 2]. Stale te wykorzystywane są m.in. do budowy statków, konstrukcji przybrzeżnych, spawanych zbiorników, rurociągów do transportu paliw płynnych i gazów. Ze względu na zastosowanie powinny odznaczać się dobrą spawalnością, którą ogran[...]

Wpływ składu chemicznego na szybkość korozji ogólnej stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania korozyjne wybranych stali o podwyższonej (S355MC, S355N) i wysokiej wytrzymałości (S500MC, S700MC, S690QL). Badania korozyjne wykazały różnice w szybkościach korozji, które wynikają ze składu chemicznego. Dla badanych stali wyznaczono istotność wpływu poszczególnych pierwiastków chemicznych na szybkość korozji oraz wyznaczono równanie pozwalające określić szybkość korozji dla tych stali. Słowa kluczowe: badania korozyjne, stale o podwyższonej wytrzymałości, stale o wysokiej wytrzymałości Infl uence of chemical composition on uniform corrosion rate of high-strength low alloy and extra high-strength steels In the paper corrosion tests of high-strength low alloy steels (S355MC, S355N) and extra high-strength steels (S500MC, S700MC, S690QL) are prese[...]

 Strona 1