Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Czechowicz"

IV Forum BOBRME Komel "Efektywność energetyczna napędów z silnikami elektrycznymi"

Czytaj za darmo! »

w dniach 24-26 października ub.r. w korytnicy nad Zalewem chańcza (woj. świętokrzyskie) po raz czwarty spotkali się uczestnicy Forum "efektywność energetyczna napędów z silnikami elektrycznymi", zorganizowanego przez branżowy Ośrodek badawczo-rozwojowy maszyn elektrycznych komel z katowic, przy współpracy Fundacji na rzecz efektywnego wykorzystania energii, Polskiego centrum Promocji miedzi,[...]

XVII Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME Komel "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych"

Czytaj za darmo! »

w dniach 28-30 maja br. w rytrze k. Nowego sącza po raz 17 spotkali się uczestnicy seminarium technicznego "Problemy eksploatacji maszyn i Napędów elektrycznych", organizowanego przez branżowy ośrodek badawczo-rozwojowy maszyn elektrycznych komel z katowic. Podczas seminarium omówiono szereg zagadnień związanych z maszynami i napędami elektrycznymi, m.in.: - diagnostykę i eksploat[...]

XVIII Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME Komel "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych"

Czytaj za darmo! »

W dniach 27-29 maja 2009 r. w Rytrze koło Nowego Sącza po raz 18 spotkali się uczestnicy Seminarium Naukowo-Technicznego "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", organizowanego przez Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel z Katowic. Podczas seminarium omówiono szereg zagadnień związanych z maszynami i napędami elektrycznymi, w tym: - diagnostykę i eksploatację napędów elektrycznych, - projektowanie nowych serii i odmian maszyn elektrycznych, - zapewnienie niezawodności silnikom dużej mocy, - awaryjność, remonty silników i układów napędowych, - silniki dostosowane do trudnych warunków pracy, - pojazdy i inne środki transportu o napędzie elektrycznym, - nowe rozwiązania silników, np. z magnesami trwałymi, - modernizacje silników i układów [...]

XX Jubileuszowe Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME Komel "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych"


  W dniach 25-27 maja 2011 r. w Rytrze k. Nowego Sącza już po raz 20. spotkali się uczestnicy Seminarium Naukowo-Technicznego "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", organizowanego przez Branżowy Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel z Katowic. W tym roku seminarium zorganizowano przy współudziale Zakładu Maszyn Elektrycznych EMIT, który to świętował rocznicę 90-lecia powstania firmy.Tematyka seminarium obejmowała m.in.: - projektowanie nowych serii i odmian maszyn elektrycznych, - silniki z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych i innych urządzeń transportowych, - energoelektroniczne układy zasilania i sterowania maszyn elektrycznych, - modernizację silników i ich dobór do układów napędowych, - silniki dostosowane do trudnych warunków pracy, - awaryjność i remonty silników o[...]

XXI Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME Komel "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych"

Czytaj za darmo! »

W dniach 23-25 maja 2012 r. w Rytrze k. Nowego Sącza po raz 21. spotkali się uczestnicy Seminarium Naukowo-Technicznego "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", organizowanego przez Branżowy Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel z Katowic. Na Seminarium zaprezentowano zagadnienia związane z maszynami i napędami elektrycznymi, dotyczące m.in.: - diagnostyki i eksploatacji napędów elektrycznych, - projektowania nowych serii i odmian maszyn elektryczny[...]

XXII Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME KOMEL "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych"

Czytaj za darmo! »

W dniach 22-24 maja 2013 r. w Rytrze k. Nowego Sącza po raz 22. spotkali się uczestnicy Seminarium Naukowo-Technicznego "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", organizowanego przez Branżowy Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL z Katowic. Tegoroczne Seminarium odbyło się pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN, a jego przewodniczący - prof. Andrzej Demenko osobiście zaszczycił nas swoją obecnością.Na Seminarium zaprezentowano zag[...]

XXIII Seminarium Naukowo-Techniczne KOMEL "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych"

Czytaj za darmo! »

W dniach 28-30 maja 2014 r. w Rytrze po raz 23. spotkali się uczestnicy Seminarium Naukowo-Technicznego "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", organizowanego przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL. Patronat nad Seminarium objął Komitet Elektrotechniki PAN. - układami elektroizolacyjnymi i elektrotechnologią, - odnawialnymi źródłami energii i transportu przyjaznego środowisku. Inaugurując Seminarium dyrektor KOMEL-u - prof. Jakub Bernatt - omówił jego program oraz zaprezentował najważniejsze osiągnięcia instytutu w ostatnim okre[...]

 Strona 1  Następna strona »