Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Hanna Kunachowicz"

Wzbogacać żywność czy nie wzbogacać?

Czytaj za darmo! »

Odpowiednia i urozmaicona dieta powinna dostarczyć wszystkich składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju i zachowania zdrowia człowieka, w ilościach zgodnych z zaleceniami żywieniowymi. Jednak współczesny styl życia wynikający m.in. z urbanizacji i uprzemysłowienia, wpływa na zmniejszenie aktywności fizycznej człowieka, co prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania organizmu na[...]

Ważne dla konsumenta informacje o wartości odżywczej


  Zróżnicowana oraz zbilansowana dieta jest warunkiem utrzymania dobrego stanu zdrowia. Znajomość podstawowych zasad racjonalnego żywienia oraz dostęp konsumenta do odpowiednich informacji żywieniowych może istotnie przyczynić się do podejmowania właściwych decyzji o wyborze produktu spożywczego z szerokiego asortymentu produktów obecnych na naszym rynku. Prawidłowy dobór produktów spożywczych ma bowiem duże znaczenie przy komponowaniu posiłków, a tym samym diety. Podstawową zasadą prawa żywnościowego jest zapewnienie konsumentom możliwości dokonywania świadomych wyborów w odniesieniu do spożywanej przez nich żywności [10]. Podawanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych w oznakowaniu jest zatem jedną z ważnych metod informowania konsumentów o jakości żywieniowej produktu [1]. Informacje dotyczące znakowania żywności zawarte są w wielu przepisach prawnych Unii Europejskiej, m.in. w dyrektywie 2000/13/WE [2] oraz w dyrektywie 90/496/ /EWG [3], a także w krajowych regulacjach [5, 6]. WARTOŚĆ ODŻYWCZA - wymagania krajowe Zgodnie z wciąż obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą [6], w oznakowaniu środków spożywczych powszechnie spożywanych nie jest wymagane obowiązkowe podawanie informacji o wartości odżywczej, z wyjątkiem produktów wzbogacanych w witaminy lub składniki mineralne oraz produktów, w przypadku których wskazane jest oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne. W przypadku dobrowolnego deklarowania wartości odżywczej produktów znakowanie może obejmować informacje jednej z dwóch następujących grup składników odżywczych, wymienianych w następującej kolejności [6]: ??I grupa - wartość energetyczna, zawartość: białka, węglowodanów i tłuszczu, ??II grupa - wartość energetyczna, zawartość: białka, węglowodanów, cukrów, tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, błonnika i sodu. Ponadto w oznakowaniu środka spożywczego można wskazać zaw[...]

Jak podawać wartość odżywczą w oznakowaniu żywności?


  Wartość odżywcza żywności oznacza przydatność żywności do pokrycia zapotrzebowania człowieka na składniki żywieniowe niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów życiowych. Znajomość zarówno składu, jak i wartości odżywczej żywności jest niezbędna do realizacji zasad prawidłowego żywienia [8]. Dlatego konsumenci, dietetycy czy osoby stosujące się do zasad prawidłowego żywienia poszukują takich informacji, natomiast producenci, biorąc pod uwagę takie potrzeby, coraz częściej podają wartość odżywczą swoich produktów spożywczych. Informacja o wartości odżywczej produktu spożywczego określa szczególne wartości tego środka ze względu na energię oraz składniki odżywcze niezależnie od tego, czy środek spożywczy je dostarcza oraz na jakim poziomie [16]. W USA od 1994 r. obowiązują tzw. Nutrition Facts. Obejmują one składniki podstawowe, dwie witaminy (witamina A i C) oraz dwa składniki mineralne (wapń i żelazo) [3]. Natomiast w Unii Europejskiej informacja żywieniowa była dotychczas podawana na zasadzie dobrowolności. W wyniku długotrwałych dyskusji w UE zostały przyjęte szczegółowe wymagania w zakresie podawania informacji o wartości odżywczej żywności. Wskazywanie wartości odżywczej w oznakowaniu produktów spożywczych od 13 grudnia 2016 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [10] stanie się obligatoryjne. CO ZNAJDZIE SIĘ W INFORMACJI o wartości odżywczej? Zgodnie z ww. rozporządzeniem unijnym nr 1169/2011, obowiązkowa informacja o wartości odżywczej obejmuje wartość energetyczną oraz zawartość sześciu składników odżywczych: tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, w tym cukrów, białka, soli, wybranych po wnikliwej dyskusji. Ponadto w świetle nowego rozporządzenia unijnego znakowanie może określać również zawartość kwasów tłuszczowych jednonienasyconych, kwasów tłuszczowych wi[...]

Czytelność informacji w oznakowaniu produktów spożywczych


  Jednym z istotnych elementów mających znaczenie dla prawidłowego żywienia człowieka jest świadomy dobór produktów przeznaczonych do jednorazowego spożycia. Dobrym narzędziem, które może służyć do przekazywania konsumentom informacji o produkcie spożywczym w trakcie zakupów, są etykiety produktów. Wskazują na to wyniki badań przeprowadzonych przez Europejską Organizację Konsumencką (Bureau Européen des Unions de Consommateurs - BEUC) w 2005 r. w pięciu krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wśród 3000 osób dorosłych odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarstwa domowego. 44% respondentów stwierdziło, iż etykieta jest jednym z głównych źródeł informacji żywieniowych o produkcie [6]. Badania Europejskiej Organizacji Konsumenckiej wykazały, że większość badanych osób deklarowała zainteresowanie żywieniem, a 81% respondentów wskazało na potrzebę umieszczania informacji żywieniowych na etykietach. W Polsce taką odpowiedź dało 87% respondentów. Prawie 40% badanych konsumentów wskazało, że w sklepie czyta wykaz składników podany na etykiecie, jednak ponad 25% badanych stwierdziło, że wykazu składników nie czyta wcale. Natomiast 60% respondentów wskazało, że ma trudności ze znalezieniem wykazu składników na etykiecie [7]. Ponadto z powyższych badań wynika, iż 66% respondentów stwierdziło, że sposób prezentacji wykazu składników żywności powinien być ulepszony, a 61% uznało, że zmiana ta powinna dotyczyć przede wszystkim zwiększenia wysokości czcionki, 51% - stosowania bardziej zrozumiałych określeń, a 31% - poprawienia przejrzystości m.in. przez zwiększenie odstępów [8]. Jeśli chodzi o wartość odżywczą produktów podawaną w oznakowaniu, tylko 28% respondentów wskazywało na zainteresowanie tabelą wartości odżywczej, natomiast aż 59% zadeklarowało, że informacje te czyta tylko czasami lub zazwyczaj nie czyta. Podobnie jak w przypadku potrzeby zmiany sposobu prezentacji wykazu składników na etykietach, jest w przypadku prezent[...]

Produkty bezglutenowe w świetle rozwoju badań nad celiakią


  W ostatnich latach nastąpił rozwój badań klinicznych nad celiakią, a także innymi chorobami związanymi z nadwrażliwością na gluten. Obserwuje się również rosnące zainteresowanie dietą bezglutenową nie tylko osób, które ze wskazań medycznych muszą wykluczyć gluten z diety, ale także tych, które produkty bezglutenowe postrzegają jako zdrowsze odpowiedniki produktów tradycyjnych, pomocne np. w odchudzaniu. WYNIKI PRAC BADAWCZYCH Badania prowadzone w ostatnich latach wniosły wiele nowych danych w odniesieniu do celiakii. Z wcześniejszych badań epidemiologicznych wynikało, że choroba ta dotyczy populacji europejskiej, a także ludności Ameryki i Australii i obejmuje ok. 1% populacji ogólnej [18, 20, 24]. Tymczasem w ostatnich latach stwierdzono, że celiakia rozprzestrzeniła się również w krajach Płn. Afryki, Środkowego Wschodu (np. w Indiach, Pakistanie) i części Azji (np. w prowincjach Jiangsu i Zhejiang w Chinach) [24]. Uważa się, że odsetek chorujących zwiększa się, a przyczyny rozprzestrzeniania się nie są poznane. Podstawową rolę w patogenezie celiakii odgrywa predyspozycja genetyczna. U osób chorych stwierdzono obecność ludzkiego antygenu leukocytarnego o nazwie HLA (human leukocyte antigen), rozpoznawanego jako HLA-DQ2 lub HLA-DQ8, które są ulokowane na chromosomie 6p21 [18]. Jeśli w pożywieniu występuje gliadyna, a zwłaszcza jej 33. peptydowy fragment zwany 33-mer, w podatnym genetycznie organizmie dochodzi do reakcji immunologicznej niosącej niekorzystne skutki zdrowotne [14]. W ostatnich latach stwierdzono, że obok symptomów klasycznych celiakii (takich jak np. bóle i wzdęcia brzucha, biegunki, chudnięcie, niskorosłość) u niektórych osób występują schorzenia o nietypowych objawach, np. opryszczkowate zapalenie skóry (choroba Duhringa), ataksja na gluten (objawy neurologiczne), nadwrażliwość na gluten i alergia na gluten [18]. We wszystkich tych schorzeniach zachodzi potrzeba stosowania diety bezglutenowej. Zaproponowa[...]

Wzbogacanie żywności - wartości deklarowane a rzeczywiste

Czytaj za darmo! »

Obecnie na polskim rynku pojawia się coraz więcej produktów wzbogacanych w witaminy i składniki mineralne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wzbogacania żywności, na etykiecie takiego produktu powinna być umieszczona informacja o wartości odżywczej, w tym o zawartości witamin i składników mineralnych, w które ten produkt wzbogacono. W Polsce do głównych produktów wzbogacanych [...]

Konsumenci a rynek żywności wzbogacanej

Czytaj za darmo! »

Współczesny rynek oferuje szeroki i urozmaicony asortyment żywności wzbogacanej (fortyfikowanej). Wysoka jakość zdrowotna produktów z dodatkiem witamin czy składników mineralnych mogłaby stać się atrakcyjna dla wyedukowanego konsumenta dbającego o zdrowie własne i swojej rodziny. Czy zatem tego typu produkty cieszą się zainteresowaniem? Na to pytanie odpowiedzi szukano w badaniu ankietowym [...]

Nowa żywność i nowe składniki żywności

Czytaj za darmo! »

Dynamicznie rozwijający się przemysł spożywczy poszukuje ciągle nowych rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Pociąga to za sobą pojawianie się nowych składników stosowanych do produkcji żywności. Pod pojęciem nowej żywności i nowych składników należy rozumieć składniki, które dotychczas nie były w znacznym stopniu spożywane w krajach Unii Europejskie[...]

 Strona 1