Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł HEMPOWICZ"

Metoda obrony przed efektem domina i blackoutem powodowanym przez efekt domina

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem artykułu jest nowa metoda obrony przed efektem domina, który w obecnym stanie techniki nieuchronnie prowadzi do blackoutu. Metoda obrony polega na rezygnacji z ochrony linii elektroenergetycznych przed przeciążeniem za pomocą wyłączników, a zamiast tego na zastosowaniu ochrony linii przed przeciążeniem za pomocą ograniczników prądu. Ogranicznik sugerowany do realizacji tej metody, może być instalowany do systemu elektroenergetycznego bez jakiegokolwiek wpływu na istniejący stan elementów systemu. Abstract. A subject of the paper is a new method of power lines protection from cascade outages, which, at the present state of technology, lead inevitably to blackouts. The method of protection is based on a resignation of power lines protection from overloads with the used circuit breakers and instead of them an application of current limiters for power lines protection. The current limiter, which is suggested for a realization of this method, can be installed to a power system without any interference to the existing state of the elements of the power system. (New method of power lines protection from cascade outages) Słowa kluczowe: efekt domina, blackout, obrona, ogranicznik prądu. Keywords: cascading outage, blackout, protection, current limiter. Opis metody W systemach elektroenergetycznych zdarzają się, na skutek awarii lub na skutek nadmiernego przeciążenia, rozległe zaniki zasilania - blackouty i rozpady systemu elektroenergetycznego. Często proces powstawania blackoutu polega na tym, że na skutek awarii jednej z kilku linii zasilających pewien obszar sieci elektroenergetycznej lub na skutek wystąpienia nadmiernego poboru energii w tym obszarze, wzrasta obciążenie czynnych linii zasilających ten obszar i zabezpieczenie wyłącza samoczynnie najbardziej obciążoną linię, więc wzrasta obciążenie pozostałych linii, które kolejno są wyłączane przez zabezpieczenia. Nazwano to efektem domina. Typowym przykładem takiego zdarzeni[...]

 Strona 1