Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Jawor"

Analiza nieniszczących metod akustycznych do badania remontowanych konstrukcji betonowych DOI:10.15199/33.2015.11.31


  W artykule omówiono nieniszczące metody akustyczne przydatnewbadaniach konstrukcji betonowych.Zostały one przeanalizowane pod kątem wykorzystania podczas remontu obiektu budowlanego. Zgodnie z ustalonymi kryteriami dokonano oceny każdej metody, porównano je ze sobą i na podstawie przeprowadzonej analizy wytypowano "najlepszą" nieniszczącą metodę akustyczną - metodę tomografii ultradźwiękowej - do badania konstrukcji betonowych na potrzeby remontów. Słowa kluczowe: remont, badania nieniszczące, metody akustyczne, tomografia ultradźwiękowa. Abstract. The article discusses the non-destructive acoustic method of concrete structures. They were analyzed for use on the construction site during the renovation of a building. According to the established criteria evaluation ismade by eachmethod, they were compare and based on the analysis "the best" non- -destructive acousticmethod - ultrasonic tomographywas chosen as a method for testing repairing concrete structures. Keywords: repair, non-destructive testing, acoustic methods, ultrasonic tomography.Wcelu oceny konieczności i zakresu remontu mogą być przydatne metody nieniszczące [3, 4], a wśród nich metody akustyczne. Niektóre z nich opisano w [1, 2, 6], natomiast ich podłoże teoretyczne i zastosowanie praktyczne w [3 - 5]. W artykule zaprezentowano pięć wybranych współczesnych metod akustycznych i określono ich przydatność do badania re[...]

 Strona 1