Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Basanowicz"

Norma ESI 48-4 - wymagania dotyczące odporności na zakłócenia wejść dwustanowych zespołów zabezpieczeń i przekaźników wyzwalających w odniesieniu do spotykanych rozwiązań konstrukcyjnych DOI:10.15199/74.2015.5.5


  Artykuł naświetla problemy związane ze stosowaniem przekaźników wyłączających i pomocniczych oraz izolowanych optycznie wejść przekaźników cyfrowych. Urządzenia tego typu będą narażone na oddziaływania czynników środowiska elektrycznego, takich jak zwarcia doziemne w obwodach wtórnych, zakłócenia indukowane od prądu przepływającego w pobliskich przewodach. Pomimo, że istniejące normy poruszają zagadnienia dotyczące takich urządzeń, popełniane są błędy prowadzące do nieprzewidzianych i kosztownych nieprawidłowości w ich pracy. Obwody wtórne zabezpieczone są bezpiecznikami lub wyłącznikami nadprądowymi (MCB), jednak podczas zwarcia doziemnego może nie dojść do ich zadziałania, jeśli impedancja obwodu uziemienia będzie miała dużą wartość. Brak wyłączenia powoduje utrzymywanie się stanu zwarcia, co może prowadzić do: - wyładowania impulsowego przez cewkę przekaźnika (optoizolatora) wynikającego z pojemności przewodów, - występowania napięcia stanu ustalonego na cewce przekaźnika (optoizolatorze), - prądu utrzymującego przekaźnik (wejście optoizolowane w stanie pobudzenia). Powyższe czynniki będą zależały od: lokalizacji zwarcia, długości przewodów prądu stałego, rodzaju uziemienia oraz typu/obecności urządzeń monitorowania baterii akumulatorów. W artykule omówiono szczegółowo problemy związane z odpornością układów prądu stałego na zakłócenia występujące w wyżej wspomnianych warunkach, spotykane w przypadku przekaźników wyzwalających oraz izolowanych optycznie wejść. W dalszej części artykułu rozważono wpływ zakłóceń AC powodowanych zarówno indukcyjnym, jak i pojemnościowym sprężeniem między obwodami. Sprzężenie indukcyjne jest spowodowane przede wszystkim zwarciami występującymi na sąsiednich przewodnikach przewodzących prąd. Z kolei sprzężenie pojemnościowe może powstać w wyniku współdzielenia wielożyłowego kabla prądu stałego z obwodami przekładników prądowych lub przewodami zasilającymi np. obwody ogrzewania stacji. Współ[...]

 Strona 1