Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Beata Majk owska"

Wpływ obróbki laserowej w warunkach kriogenicznych na mikrostrukturę i właściwości eksploatacyjne stopu SUPERSTON przeznaczonego na śruby okrętowe

Czytaj za darmo! »

Śruby okrętowe w warunkach eksploatacji ulegają różnorodnym formom niszczenia, m.in.: uszkodzeniom mechanicznym, korozyjnym i erozyjno-kawitacyjnym. Współcześnie dąży się do doskonalenia konstrukcji śrub okrętowych oraz poszukuje nowych metod i technologii umacniania stosowanych materiałów, zmniejszających skutki zużycia, a tym samym wydłużających okres eksploatacji systemu napędowego jednostek pływających. W tym aspekcie przeprowadzono badania wpływu nowej technologii, polegającej na laserowym nadtapianiu w warunkach kriogenicznych stopu SUPERSTON stosowanego do wyrobu śrub okrętowych na ich odporność korozyjną i kawitacyjną w wybranych warunkach środowiskowych. materiał i metodyka badań Do badań użyto odlewów z brązu SUPERSTON (tab. 1) w kształcie walca o średnicy 20 mm i długości 100 mm. Przed obróbką laserową jedną z obwiedni walca zeszlifowano w celu przygotowania równoległej powierzchni, która następnie została wygładzona na papierach ściernych o coraz mniejszym ziarnie. Końcową obróbkę mechaniczną wykonano na papierze o numerze ziarna 800. Nadtapianie laserowe przeprowadzono za pomocą lasera molekularnego CO2 TRUMPF TLF 6000 turbo. Przed nadtapianiem laserowym próbki zostały odtłuszczone acetonem, a następnie pokryte absorberem, którego podstawowym składnikiem był grafit. W celu oziębienia próbek przed obróbką laserową zanurzano je w ciekłym azocie o temperaturze -195°C. Proces nadtapiania powierzchni rozpoczynano po wyrównaniu temperatury próbki. W eksperymencie zastosowano wiązkę nieciągłą o częstotliwości 30 Hz i wymiarze 1×20 mm. Każda próbka była nadtapiana w jednym przejściu lasera. Parametry nadtapiania stopu SUPERSTON w warunkach kriogenicznych zestawiono w tabeli 2. Analiza morfologii mikrostruktury na podstawie badań za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego stopu SUPERSTON po obróbce laserowej pozwoliła na ujawnienie zróżnicowanych stref w obrębie warstwy wierzchniej. Dla próbek w stanie odlanym o[...]

 Strona 1