Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bożena MISZEWSKA"

Globalny bezprzewodowy system monitoringu ładunków kontenerowych

Czytaj za darmo! »

Transport kontenerowy rozwija się bardzo dynamicznie od początku istnienia, czyli od drugiej połowy lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Obecnie ponad 90% światowego handlu ładunkami drobnymi odbywa się przy wykorzystaniu kontenerów, co - przy wszystkich zaletach tego rodzaju transportu - niesie ze sobą wiele zagrożeń. Związane jest to z faktem, iż podczas transportu zawartość kontenera pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą. Z tego względu literatura fachowa określa go mianem konia trojańskiego XXI wieku i porusza aktualność problemu monitorowania ładunków kontenerowych podczas ich transportu. Zagadnienie to stało się przedmiotem badań w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej, gdzie zorganizowano Zespół Samoorganizujących się Sieci Bezprzewodowyc[...]

Bezprzewodowy system monitoringu ładunków kontenerowych

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem artykułu jest krótki przegląd stosowanych w praktyce rozwiązań systemu monitoringu ładunków kontenerowych oraz opis nowego rozwiązania globalnego systemu monitoringu, w szczególności budowy Inteligentnego Modułu Kontenerowego (IMK) i jego roli w samoorganizującej się sieci monitoringu ładunków kontenerowych. Abstract. This article prestens a shortly review of existing solutions of wireless monitoring systems of cargo containers used in practice and a description of the new global monitoring system solution, especially Smart Container Module (SCM) architecture and its operation as a part of the Self-Organizing Container Monitoring Network. (Wireless monitoring system for container cargo). Słowa kluczowe: monitoring bezprzewodowy, moduł kontenerowy, koncepcja systemu global[...]

 Strona 1