Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Brzezicki"

Dekoracyjne szkło laminowane


  Szkło laminowane jest powszechnie stosowane w budownictwie. Składa się z co najmniej dwóch warstw, przedzielonych folią PVB lub EVA. W zależności od właściwości stosuje się je jako: oszklenie ochronne (szkło wielowarstwowe) np. banków, kantorów, sklepów jubilerskich i wszędzie tam, gdzie wymagana jest zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, szkło fasadowe, szkło dźwiękochłonne oraz elementy wyposażenia wnętrz (szklane stopnie, balustrady, ścianki działowe, szklane elementy mebli). W ostatnich latach rozwinął się nowy trend w produkcji szkła laminowanego - szkło laminowane barwne. Jednym ze sposobów otrzymywania barwnych laminatów jest użycie farb atramentowych, nanoszonych za pomocą plotera na folię PVB, utwardzanych promieniami UV. Laminat taki składa się zwykle z dwóch tafli szkła float grubości 4 mm, sklejonych zadrukowaną folią PVB. Użycie ploterów umożliwia otrzymanie wielkogabarytowego ozdobnego szkła laminowanego, a zastosowanie dwóch warstw szkła zabezpiec[...]

Technologia nanoszenia nanostrukturalnych powłok na opakowania szklane


  W artykule omówiono technologię otrzymywania cienkich warstw o charakterze nanostrukturalnym z tlenków odpowiednich metali na szkło opakowaniowe oraz sposób nanoszenia z wykorzystaniem roztworów soli kompleksowych w postaci acetyloacetonianów metali, w temperaturze bliskiej punktu mięknięcia szkła. Powłoki te pozwalają nadać wyrobom szklanym właściwości przeciwsłoneczne, a także barwę i walory dekoracyjne oraz dodatkowo przyczynić się do zwiększenia odporności ich powierzchni w sposób trwały, w wyniku wytworzenia wiązań chemicznych pomiędzy powierzchnią szkła i warstwą powłoki. Słowa kluczowe: acetyloacetoniany metali, nanopowłoki tlenkowe, piroliza. Abstract Technology of nanostructure coatings deposition on glass containers The paper describes the technology of coating the commercial container glass products with nanostructure thin metal oxide films by spray pyrolysis method. The coating method depends on using the appropriate metal acetylacetonates in form of solutions dispersed in air as a carrier gas applied on the glass surfaces at the temperature close to the glass softening point. The metal oxide components of the coatings were chosen with aim to obtain the glass products with solar control properties, decorative values and enhanced surface resistance. High temperature coating process enables formation of the strong chemical bonds between the surface layer of glass and metal oxide films resulted in increased surface mechanical and chemical resistance. Keywords: metal acetyloacetonates, nano-structured films, metal oxide films, pyrolysis. 1. Wprowadzenie W krajach rozwiniętych gospodarczo, rynek opakowań jest ściśle powiązany z poziomem zamożności i rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa, co przekłada się na ilość zużywanych opakowań, zarówno w obrocie towarowym, jak i w gospodarstwach domowych. W Polsce, mimo iż udział opakowań szklanych w rynku opakowań ogółem stanowi ok. 9,6% w ujęciu wartościowym, wartość [...]

Powłoki optyczne na bazie SiO2 otrzymywane z zastosowaniem metody zol-żel


  W związku z szerokim rozpowszechnieniem aparatów cyfrowych oraz urządzeń w rodzaju e-czytników, monitorów, tabletów, telewizorów LCD, a także w motoryzacji, budownictwie itp. niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej jakości i funkcji użytkowych szkieł stosowanych w układach optycznych urządzeń do obrazowania [1]. Szkła z powłokami tego rodzaju, zwłaszcza o właściwościach antyodblaskowych i ograniczających przepuszczalność promieniowania ultrafi oletowego (UV) (antyrefl eksyjnych, polaryzacyjnych) są powszechnie stosowane w układach optycznych wielu urządzeń obrazujących, w tym elektronicznych codziennego użytku. Obecnie powłoki takie są produkowane metodami próżniowego naparowania warstw odpowiednich materiałów z fazy plazmy, co ogranicza gabaryty i zakres stosowania tak otrzymywanych szkieł z powłokami głównie do układów optycznych zaawansowanych urządzeń oraz podnosi ich cenę. Z literatury, informacji handlowych (np. niemieckiej fi rmy Schott i japońskiej frmy Nippon Sheet Glass Co.) [2] i badań własnych wiadomo, że efekt poprawy właściwości optycznych szkieł można osiągnąć również metodami chemicznymi (zol-żel, pirolizy i CVD). Metody chemiczne dają możliwości nakładania jednej lub większej ilości warstw o zróżnicowanym składzie i grubości w celu kształtowania pożądanych właściwości optycznych i innych użytkowych, a przy tym są łatwe w stosowaniu i bazują na stosunkowo niedrogich prekursorach powłok. W związku z tym przedmiotem pracy badawczej realizowanej w ramach działalności statutowej ICiMB - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie było opracowanie stosunkowo tanich i łatwych do otrzymywania powłok ochronnych dla szkieł optycznych i urządzeń obrazujących, których charakterystyki optyczne pozwalałyby ograniczyć zjawisko niepożądanych odblasków bez zmniejszenia kontrastu i zniekształcenia barw. Wyniki prezentowane w niniejszym artykule dotyczą powłok otrzymywanych na bazie metody zol-żel [1]. STOSOWANE PREKURSORY[...]

 Strona 1