Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Barcikowski"

Sposoby cyfrowej archiwizacji PZGiK DOI:


  Archiwizacja cyfrowa czy inaczej digitalizacja (cyfryzacja) materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) jest w ostatnim czasie tematem ważnym, nośnym i palącym problemem dla wielu Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK). Są 2 podstawowe cele cyfryzacji zasobu geodezyjnego: 1. Stworzenie cyfrowej kopii bezpieczeństwa PZGiK; 2. Udostępnienie materiałów PZGiK w postaci cyfrowej. Zapisy § 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK jednoznacznie wskazują datę 31 grudnia 2020 r., jako datę zakończenia prac przetworzenia cyfrowego materiałów zasobu. Poza ODGiK-ami województwa mazowieckiego, które zrealizowały projekt z RPO w poprzedniej perspektywie finansowania unijnego (2007-2013) i zeskanowały w większości zasoby operatów i map, ODGiK-i w pozostałych województwach są na etapie realizacji lub poszukiwań wykonawców prac skanowania. A o to w ostatnim czasie jest bardzo trudno… Zazwyczaj prace związane ze skanowaniem PZGIK wchodzą w zakres kompleksowych działań, tworząc tzw. "przetarg zintegrowany", tzn. obejmujący wykonanie baz GESUT, BDOT500, EGiB i skanowanie PZGiK, co stanowi pewien problem. Wiąże się to z tym, że ODGiK-i chcą[...]

 Strona 1