Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej TWOREK"

Development of electric systems for hybrid and electric vehicles DOI:10.15199/48.2018.06.30

Czytaj za darmo! »

12-volt installations are currently common in vehicles. This type of electric systems are not effective in cars with high power consumption. The disadvantage of typical installations are also the weight (about 60 kg). The average length of electrical harnesses is approximately 6000 m and depends on vehicle variants. The cost of electrical wires is also high because copper is used as main conductor. Weight and costs shall be reduced by optimizing the construction of electric system. Author performed energy consumption measurements to analyze this problem. The current measurements were made with using 10 Channel Automotive Ammeter in car fuse boxes. After measurement sessions results were analyzed and summarized. Study of energy consumption done by author confirms also statement that main electric circuits are overloaded. Author has developed concept of Energy Distribution Control Unit with integration of 48 Volt electric system and Power Rail. This solution allows to integrate an effective electric system for hybrid and electric vehicles. Measurement of energy consumption Measurement of power consumption are used to evaluate the effectiveness of the electrical installation. Professional measurement stands are located in laboratories and can simulate the operations of the vehicle electrical system. This method of measurement is very accurate but does not allow analysis of parameters in the vehicle's operation and test drives. Author has developed a new method for measuring energy consumption with using 10 Channel Automotive Ammeter. This equipment allows to measure current in fuse box and power consumption in mass-produced vehicles without disassembling the components. Fig. 1 shows the schematic of test stand. Test stand includes 10 Channel Automotive Ammeter, Clamp ammeter (optional) and oscilloscope. Vehicles with complex electrical system were selected for tests. Measurement sessions of energy consumption was performe[...]

Zastosowanie metody ANP do walidacji koncepcji instalacji elektrycznych w pojazdach samochodowych DOI:10.15199/48.2019.06.28

Czytaj za darmo! »

Procesy optymalizacji topologii instalacji elektrycznej spowodowały znaczny spadek masy, jednak masa wiązek elektrycznych oraz złącz wynosi wciąż ok. 60 kg w przypadku współczesnych pojazdów klasy wyższej (np. Audi A8 D5). Przeciętna łączna długość wiązek elektrycznych wynosi około 6000 - 7000m w zależności od wariantów wyposażenia samochodu. Złożone wiązki elektryczne jak i elementy mocujące zabierają cenną przestrzeń użytkową co jest niekorzystne, tym bardziej w przypadku pojazdów wyposażonych w liczne systemy wspomagające jazdę [1]. Rozwój instalacji elektrycznych w pojazdach umożliwił lepsze dostosowanie wiązek do obsługi wielu odbiorników energii, jednak pojazdy elektryczne i w przyszłości autonomiczne wymagają zastosowania podsieci 48V w celu redukcji strat mocy i ograniczenia prądu nominalnego [2]. Aby sprostać tym potrzebom należy zastosować instalację elektryczną, która pozwoli w efektywny sposób dostarczyć energię do odbiorników dużej mocy (np. elektryczne turbosprężarki, układy ogrzewania w pojazdach elektrycznych) [3]. Autor artykułu opracował koncepcję instalacji elektrycznej, która znajduje zastosowanie w pojazdach klasy wyższej [11]. Koncepcja ta obejmuje podsystem 48V i integruje Sterownik Centralnej Dystrybucji Energii, który odpowiada za zarządzanie przepływem energii w systemie elektrycznym pojazdu. Dzięki wykorzystaniu przetwornicy DC/DC możliwa jest integracja dwóch podsystemów elektrycznych o różnych poziomach napięć. Sterownik Centralnej Dystrybucji Energii posiada funkcje aktywnego zabezpieczenia obwodów przed przeciążeniami i przepięciami poprzez zastosowanie układów eFuse. W artykule zostanie zaproponowana metoda wyboru wariantu instalacji elektrycznej dla pojazdów samochodowych w oparciu o metodę wielokryterialnego rozwiązywania problemów decyzyjnych ANP. Dane odnośnie budowy instalacji elektrycznych pojazdów pozyskano z serwisu A2MAC1 [13] który zajmuje się badaniem rozwiązań technicznych w [...]

Zastosowanie wiązek aluminiowych do budowy instalacji elektrycznych w pojazdach samochodowych DOI:10.15199/48.2019.10.46

Czytaj za darmo! »

ostatnich latach względy ekonomiczne (koncerny samochodowe ciągle wywierają naciski na poddostawców wiązek na ciągłe obniżanie kosztów) oraz względy środowiskowe (zaostrzanie i zmieniona metodyka określania emisji CO2 - testy WLTP zamiast NEDC + testy w ruchu rzeczywistym RDE) zmuszają inżynierów projektujących instalacje elektryczne dla motoryzacji do poszukiwania nowych rozwiązań i nowych surowców jako alternatywy dla powszechnie stosowanej w instalacjach elektrycznych miedzi [1]. Dodatkowo zmieniają się na globalnych rynkach ceny metali, z których wykonuje się przewody elektryczne co wpływa na to, że pewne nieopłacalne dla motoryzacji rozwiązania stają się obecnie perspektywiczne finansowo-biorąc dodatkowo pod uwagę, że nakładane przez UE kary finansowe są skorelowane z emisjami CO2 sprzedawanych pojazdów a emisja CO2 wynika z zużycia paliwa, która jest zależna także od masy pojazdu [2]. Dla potrzeb oszacowania możliwej redukcji zużycia energii przez pojazd opracowano modele matematyczne (Rys. 1) dwóch pojazdów z różnych klas (BMW 750i oraz Suzuki Baleno). Rys. 1. Model matematyczny pojazdów BMW i Suzuki - test NEDC Za pomocą stworzonych modeli i danych technicznych obu samochodów wykonano obliczenia możliwej redukcji zużycia energii w wytypowanych fazach testu NEDC (faza UDC miejska o długości 4052 m, EUDC pozamiejska o długości 6955 m, NEDC mieszana o długości 11007 m) dla obu pojazdów, w przypadkach kiedy pojazdy mają tradycyjne wiązki oraz wiązki wykonane z aluminium. Rys. 2. Przykładowy przebieg mocy na kołach podczas symulacji jazdy w teście NEDC obu pojazdów Tabela 1. Zestawienie wyników zużycia energii przez dwa pojazdy poruszające się w teście NEDC w przypadku zastosowania przewodów aluminiowych i miedzianych Faza testu Jednostka Suzuki Baleno - Cu Suzuki Baleno - Al BMW 750i xDrive - Cu BMW 750i xDrive - Al EUDC kWh 0,478 0,472 0,853 0,845 EEUDC kWh 0,941 0,933 1,525 1,515 ENEDC kWh 1,419 1,[...]

 Strona 1