Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Robert Janiak"

Schematyczne projektowanie budynków a nowoczesne systemy ścienne


  Wbudownictwie dość często można się spotkać ze schematycznym podejściem do zagadnień projektowania i wykonywania konstrukcji murowych, co nie ma nic wspólnego z optymalizowaniemparametrów ścian i odpowiednimwyboremelementów do ich wykonania.Myśląc schematycznie, tracimy możliwość wykorzystania najlepszych właściwości danego produktu. Przyjmowanie standardowych, utartych rozwiązań niejednokrotnie prowadzi do generowania strat finansowych dla inwestorów. W przypadku ścian murowanych należy wziąć pod uwagę różne rozwiązania wynikające z zastosowania systemów budowlanych, takich jak np. System budowy H+H. Beton komórkowy, przez schematyczne myślenie kojarzony jest najczęściej z opisem: bloczek 600 grubości 24 cm. Ten "standard" ściany z betonu komórkowego stosowany jest niestety w większości projektów i budów na terenie całego kraju.Wystarczy jednak skupić się namożliwościach, które wynikają z różnorodności i doskonałych parametrów np. Systemu budowy H+H, aby zauważyćmożliwe zmniejszenie kosztów oraz czasu realizacji lub polepszenie właściwości technicznych ścian. Gęstość betonu komórkowego Kilkanaście lat temu fabryki produkujące beton komórkowy prawie całkowicie ograniczały swój asortyment do produktów gęs[...]

Wpływ jakości wykonania ściennych wyrobów z betonu komórkowego na energooszczędność budynków DOI:10.15199/33.2016.04.22


  Zroku na rok wzrasta zainteresowanie energooszczędnymi technologiami wznoszenia budynków. Zasadniczy wpływ na tę tendencję ma sukcesywny wzrost kosztów paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii grzewczej. Zwiększające się zainteresowanie energooszczędnością ze strony inwestorów jest również zbieżne z polityką Unii Europejskiej. Prawodawstwo, dyrektywy europejskie, mając na względzie przede wszystkim kwestię zapobiegania degradacji środowiska (efekt cieplarniany, zużycie paliw kopalnych), nakładają na każdy kraj członkowski obowiązek prac nad zwiększeniem liczby budynków o niemal zerowymzużyciu energii (nZEB: nearly zero[...]

H+H dBlok - element Systemu Budowy H+H przeznaczony do ścian tłumiących hałas DOI:10.15199/33.2017.04.03


  Problemwszechobecnego hałasu dotyka ludzi coraz częściej. Mamy z nimdo czynienia na co dzień wmiejscach pracy, na ulicy, w centrach handlowych, dlatego po powrocie do domu chcemy znaleźć się w oazie spokoju, gdzie nie przeszkadza nam żaden niepożądany dźwięk. Chcemy mieć możliwość niezakłóconego wypoczynku podczas czytania książki, słuchania muzyki czy oglądania telewizji. Wiadomo również, jak ważny jest sen, którego nie przerywa żaden hałas. Za stworzenie komfortu "akustycznego" w domachmieszkalnych odpowiadają w głównej mierze przegrody, które oddzielają użytkowników mieszkania od sąsiadów lub hałasu zewnętrznego. A przegrody, to na ogół ściany murowane wykonywane z różnego rodzaju materiałów ściennych. H+H Polska, producent Systemu Budowy H+H składającego się z bloczków z betonu komórkowego, ma od 1 stycznia 2017 r. w swoimasortymencie produkt, który został zaprojektowany do wykonywania ścian odpowiedzialnych za tłumienie dźwięków. Wymagania normowe Podstawowymi dokum[...]

Beton komórkowy w konstrukcjach murowych uwzględniających warunki pożarowe


  Corocznie na skutek pożarów powstają ogromne straty materialne, np. na rynku niemieckim są szacowane na poziomie 1,5 mld euro. Pożary w budynkach przemysłowych powodują, oprócz strat materialnych, straty związane z przestojami w procesie produkcyjnymoraz bardzo często zwolnieniamiwykwalifikowanych pracowników. Można temu zapobiec przez stosowanie pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Jest ona równie skuteczna jak aktywne środki ochrony przeciwpożarowej (instalacje gaszące czy sygnalizatory pożarowe). Zabezpiecza drogi ucieczki i zapobiega szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożaru zarówno wewnątrz budynku, jak i na obiekty sąsiednie. Działa wystarczająco długo, aby ekipy ratunkowe miały dość czasu na skuteczną akcję ratunkową. Wymagania pasywnej ochrony przeciwpożarowej najlepiej spełniają elementy konstrukcyjne wykonane z niepalnych materiałów, a jednym z nich są bloczki z betonu komórkowego. Zgodnie z RozporządzeniemMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odp[...]

 Strona 1