Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Gejdel"

Bezpieczeństwo i szybkość realizacji Oczyszczalni Ścieków "Czajka"

Czytaj za darmo! »

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków "Czajka" wraz z budową systemu kolektorów oraz zakładu termicznej utylizacji osadów ściekowych ma zapewnić Warszawie rozwiązanie problemu gospodarki ściekami i zapewnić spełnienie wymogów UE w tym zakresie. Po zakończeniu inwestycji "Czajka" obsługiwać będzie zarówno prawobrzeżną część Warszawy, jak również centralną oraz północną część lewobrzeżnej strony miasta. Będzie również największą biologiczną oczyszczalnią ścieków w Europie.OŚ "Czajka" zwiększy przepustowość z obecnych 180 tys m3/dobę do 435 tys m3/dobę. Zakładana jest także poprawa efektu oczyszczania, zwłaszcza w zakresie redukcji związków biogennych. Proces oczyszczania ścieków obejmie oczyszczanie mechaniczne i biologiczne. Jak w każdym procesie budowlanym, tak i w[...]

 Strona 1