Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Burek"

Nowe standardy techniczne dla przekaźników częstotliwościowych realizujących automatykę SCO

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rodzinę zabezpieczeń napięciowoczęstotliwościowych firmy AREVA serii MiCOM P920, P130 oraz P940. Urządzenia - jako w pełni cyfrowe i trójfazowe - mogą być stosowane w polach pomiaru napięcia stacji rozdzielczych i przesyłowych, gdzie oprócz standardowych funkcji napięciowych istnieje potrzeba realizacji automatyki SCO. Model P132 z rodziny zabezpieczeń Px30 dodatkowo[...]

Dynamiczna obciążalność linii jako integralna funkcja automatyki zabezpieczeniowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nową funkcję, o nazwie DLR (Dynamic Line Rating), którą wprowadzono do zabezpieczenia typu MiCOM P341, w celu optymalizacji przesyłu obciążenia liniami napowietrznymi. Opisano funkcję i algorytm realizowany w przekaźniku oraz pokazano przykładowy projekt przy zastosowaniu nowej technologii DLR na linii pomiędzy stacjami Skegness i Boston w północno-zachodniej części Anglii, w rejonie dużej koncentracji farm wiatrowych - zarówno lądowych (onshore), jak i morskich (offshore). Farmy wiatrowe są włączane do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej w miejscach często ekstremalnych pod względem lokalizacji, gdzie linie napowietrzne znamionowo mogą być nieprzystosowane do przesyłania pełnej mocy z farm wiatrowych przy wystąpieniu specyficznych warunków. Linie są projektowane do zasilania relatywnie małych odbiorów, natomiast włączenie w taki system nowej farmy wiatrowej lub grup farm może powodować okresowe ich przeciążenia. Tego typu zmiany mogą być szczególnie widoczne w okresach letnich i zimowych, dla których określa się sztywne graniczne parametry obciążenia linii. Na tym etapie lokalni dystrybutorzy energii stoją przed dylematem budowy nowych linii lub wprowadzenia innych technologii, które umożliwią optymalizację przepływu mocy. Dynamiczna obciążalność linii DLR (lub DOL, bo z taką nazwą często spotykamy się w polskich publikacjach) opiera się na bieżących pomiarach prądu na linii oraz dodatkowych parametrach pobieranych ze stacji pogodowej instalowanej w obrębie stacji lub w wybranych punktach na trasie linii. Następnie, na bazie modelu cieplnego, zgodnie ze standardami CIGRE 207 lub IEEE 738, wyliczany jest prąd obciążenia. Wszystkie informacje są wprowadzane do systemów SCADA zgodnie z protokołem IEC61850 lub stanowią jeden z jego elementów. Przykładem może być system PACIS firmy AREVA, gdzie można zastosować wizualizację graficzną funkcji DLR, co niewątpliwie usprawni koordynację działań operatorom n[...]

Zabezpieczenia serii MiCOM w ofercie firmy Schneider Electric


  W artykule przedstawiono wszystkie typy cyfrowych zabezpieczeń serii MiCOM, które znajdują się w ofercie firmy Schneider Electric Energy Sp. z o.o. ze Świebodzic (dawna REFA). W tabelarycznej formie pokazano typy oferowanych zabezpieczeń oraz opisano nowe funkcje, rozwiązania sprzętowe i programowe oraz interesujące aplikacje, które stały się standardem na rynku elektroenergetycznym w Polsce i poza granicami. Wytyczając kierunki rozwoju w automatyce zabezpieczeniowej firma Schneider Electric dysponuje w swojej ofercie pełną gamą zabezpieczeń serii MiCOM. Obok innowacyjnych konstrukcji zabezpieczeń autonomicznych serii MiCOM Px10, których produkcja zlokalizowana jest w Świebodzicach, w ofercie znajdują się specjalistyczne konstrukcje zabezpieczeń serii MiCOM Px30 i MiCOM Px40 do zastosowań w energetyce zawodowej i przemysłowej. Popularną serię MiCOM Px20, która jest dedykowana głównie dla rozdzielni SN, możemy spotkać w przemyśle petrochemicznym, górniczym oraz stoczniowym. Na szczególne uznanie zasługuje seria MiCOM Px30, która dodatkowo znalazła szerokie zastosowanie w europejskiej energetyce przy ochronie obiektów stacji zasilania farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, linii wyprowadzenia mocy oraz wszelkich obiektów lokalnej generacji rozproszonej włączanej do sieci dystrybucyjnej. Ważnym uzupełnieniem w ofercie stanowią zabezpieczenia serii MiCOM Px40. Zabezpieczenia odcinkowe typu P54x, linii przyłącza i generatorów typu P34x, silników typu P24x czy też zabezpieczenia ZS i LRW typu P74x na stałe już wpisały się w typowe układy zabezpieczeń na stacjach elektroenergetycznych - ale i też bardziej wymagających rozdzielniach przemysłowych. Tak duży wachlarz różnego typu urządzeń nie miałby szans na tak dynamiczną ekspansję i popularyzację, gdyby nie kadra techniczna, która od lat bierze czynny udział w rozwoju zabezpieczeń serii MiCOM, ale co najważniejsze stanowi pomost wiedzy pomiędzy dynamicznie rozwijającą się technologi[...]

Zapewnienie niezawodności dostaw energii oraz szybka lokalizacja miejsca zwarcia w sieciach średniego napięcia


  Detekcja zwarć i ich szybka lokalizacja w sieciach rozdzielczych SN stanowią istotny element zachowania efektywności pracy systemu elektroenergetycznego na różnych poziomach napięcia. Dla stabilności takiego globalnego systemu ważne są zjawiska zwarciowe na poziomie średniego i niskiego napięcia, czyli tam gdzie zlokalizowani są odbiorcy końcowi. Wszelkie rozważania o tworzeniu lokalnych czy globalnych struktur automatyzacji i monitoringu typu smart grid dla określonych systemów powinny rozpoczynać się od sieci dystrybucyjnej. Obecnie znacząco rozwija się infrastruktura w wyniku podłączania różnych typów odbiorców przy braku informacji zwrotnych o pracy, zakłóceniach i monitoringu parametrów w tych częściach sieci. Szybki rozwój ekonomiczny związany szczególnie z aglomeracjami miejskimi wymusza rozbudowę sieci średniego napięcia, coraz mocniej uzależniając od siebie zarówno dostawców jak i odbiorców energii elektrycznej. Istotnym staje się element efektywności zarządzania pracą takiego systemu, co w konsekwencji wpływa na skrócenie czasu przerw w dostawie energii do odbiorców. W Polsce (ale nie tylko) jest to proces, którym interesują się określone grupy decydentów. Realne straty, które ponoszą zakłady energetyczne w wyniku uszkodzeń w sieci dają podstawy, by instalować urządzenia do detekcji zakłóceń z elementami komunikacji i automatyki w określonych punktach sieci rozdzielczej. Umożliwiają one z jednej strony otrzymywanie na bieżąco informacji z danego punktu sieci, np. o obciążeniu, jakości energii, pracy urządzeń czy przepływie prądu zwarciowego (obecnie brakuje takich informacji), ale co najważniejsze - mogą w sposób zdalny lub automatyczny przeprowadzić rekonfigurację tak, by w jak najkrótszym czasie jak największa część struktury sieci mogła być przyłączona do zasilania, a uszkodzony odcinek wyizolowany. Istotna jest tutaj informacja o miejscu wystąpienia zakłócenia na danym odcinku linii, skracająca znacząco czas [...]

Najbardziej ekonomiczne na rynku rozwiązanie redukujące współczynniki SAIDI i SAIFI - system restytucyjny Self-Healing w sieci rozdzielczej SN


  Obsługa sieci dystrybucyjnych średniego napięcia jest coraz bardziej złożonym zagadnieniem. Wyzwania związane z rosnącym popytem na moc oraz integracją rozproszonych źródeł energii z przestarzałą infrastrukturą sieci zmusza operatorów do szukania bardziej optymalnych rozwiązań, które wpłyną na stabilność i niezawodność zasilania odbiorców. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów firma Schneider Electric opracowała i wdrożyła innowacyjne rozwiązanie, jakim jest rozproszony system restytucyjny SHG (Self-Healing Grid), który stosując komunikację peer-to-peer pomiędzy sterownikami polowymi, realizuje w sposób automatyczny stopniową rekonfigurację sieci, izolując obszar objęty zwarciem i przywracając jednocześnie pod zasilanie możliwie największą liczbę odbiorców. W artykule przedstawiono realne zastosowanie systemu SHG produkcji Schneider Electric u operatora STEDIN-NET w Rotterdamie. Sieci dystrybucyjne SN są coraz bardziej złożone w wyniku dynamicznej rozbudowy infrastruktury, mocy podłączanych odbiorców, różnych źródeł generacji rozproszonej lub innych elementów mających wpływ na charakter podłączanych odbiorów do sieci (np. stacje ładowania samochodów). Detekcja zwarć i szybka rekonfiguracja sieci rozdzielczych, stanowi istotny element zachowania efektywności pracy systemu elektroenergetycznego na różnych poziomach napięcia. Istotne dla stabilności takiego globalnego systemu są zjawiska zwarciowe na poziomie średniego i niskiego napięcia, gdzie zlokalizowani są odbiorcy końcowi. Wszelkie rozważania o tworzeniu lokalnych czy globalnych struktur automatyzacji i monitoringu parametrów sieci typu smart grid czy smart metering dla określonych systemów powinna rozpoczynać się od sieci dystrybucyjnej, gdzie obecnie następuje znaczący rozwój. Związane jest to głównie z aglomeracjami miejskimi, gdzie wymusza się rozbudowę i modernizację sieci średniego napięcia, by dostosować się do charakteru odbiorców energii elektrycznej. Element [...]

Schneider Electric jako kompleksowy dostawca rozwiązań EAZ, MiCOM, SEPAM, systemów sterowania SCADA oraz projektów szafowych dla energetyki zawodowej i przemysłu DOI:


  Od wielu lat zakład w Świebodzicach (dawna REFA) należy do czołowych dostawców automatyki zabezpieczeniowej i systemów sterowania w Polsce. Pomimo zmian własnościowych, które są znakiem czasu, dalej wprowadza nowe urządzenia oraz nowoczesną technologię dla branży elektroenergetycznej. Stanowi pomost wiedzy technicznej pomiędzy producentami aparatury a klientami. Jest bardzo ważnym elementem dla użytkowników zajmujących się projektowaniem jak i eksploatacją urządzeń EAZ, umożliwiając lepsze zrozumienie działania i wpływu zabezpieczeń na ochronę obiektów i systemów zasilania w szerokim znaczeniu tego słowa. Firma stała się centrum kompetencji technicznych w dziedzinie zabezpieczeń i systemów nadzoru dla rejonu obejmującego wszystkie kraje rosyjskojęzyczne, Skandynawię, kraje środkowoeuropejskie, Bałkany i Grecję, aż po dynamicznie rozwijający się Azerbejdżan. W Ś wiebodzicach znajduje się Centrum Szkoleniowe dla tak szerokiego regionu, gdzie szkolenia prowadzone są także w języku angielskim i rosyjskim z zakresu: rozwiązań EAZ , systemów sterowania oraz urządzeń dedykowanych do automatyzacji sieci SN. W zakładzie działa linia produkcyjna zabezpieczeń serii MiCO M P10, przekaźników czasowych oraz pomiarowych, która stanowi istotny element w globalnej strukturze sprzedaży w S chneider Electric. W Ś wiebodzicach istotną rolę odgrywa produkcja systemów szafowych. W połączeniu z biurem konstrukcyjnym stanowi mocny punkt przy kompleksowych projektach obejmujących: szafy sterownicze, zabezpieczeniowe, sygnalizacyjne oraz telekomunikacyjne. Ze względu na nową strukturę i przynależność do grupy biznesowej "Energetyka i I nfrastruktura" w koncernie Schneider Electric zakład w Ś wiebodzicach rozszerzył swoją działalność o zagadnienia techniczne związane z zabezpieczeniami serii Sepam i Vamp (zabezpieczenia łukoochronne) oraz wysokiej klasy urządzenia pomiarowe serii PM i IO N, które pełnią rolę analizatorów parametrów sieci. Nowością sta[...]

Zabezpieczenie szyn zbiorczych jako podstawowy element automatyki zabezpieczeniowej w stacji elektroenergetycznej DOI:10.15199/74.2015.12.4


  Zwarcia na szynach zbiorczych, pomimo że zdarzają się stosunkowo rzadko, są jednak bardzo realne. Ich skutki mogą być bardzo poważne dla systemu zasilania. Uszkodzenia urządzeń pierwotnych, bezpieczeństwo ludzi, obniżenie jakości zasilania, a nawet utrata stabilności systemu elektroenergetycznego w danym obszarze stają się wtedy bardzo realnym zagrożeniem. Można tu przytoczyć kilka przykładów zwarć na szynach, które będą pokazywały typowe zdarzenia choć sytuacje często mogą być mało przewidywalne - choćby podczas wyładowań piorunowych lub innych zjawisk atmosferycznych. Można tutaj wymienić np.: pęknięcia izolatorów odłącznikowych, uszkodzenia w obrębie wyłącznika lub odłącznika, wyładowania ślizgowe na izolatorach, uszkodzenia przekładników prądowych i napięciowych, uszkodzenia odgromników, zwarcia na szynach w wyniku upadku przedmiotów podczas nawałnicy atmosferycznej itp. W stacjach wnętrzowych częstym powodem zwarć są nawet małe dzikie zwierzęta. Nierzadko powodem zwarć jest także czynnik ludzki i błędne operacje ruchowe. Pomimo, że pola liniowe i transformatorowe podłączone do szyn zbiorczych mają własne zabezpieczenia, które swoimi strefami działania mogą obejmować także obszar szyn, to jednak nie są one wystarczające i do końca pewne ze względu na długie czasy wyłączenia. Strefa działania obejmuje typowo szyny zbiorcze, odłączniki szynowe i wyłączniki. Granicą działania jest miejsce zainstalowania przekładników prądowych. Ważny jest tutaj sumaryczny, szybki czas działania samego zabezpieczenia oraz wyłączników, co przekłada się na konsekwencje zwarcia na szynach. W rozdzielniach SN często tworzy się ze względu na koszty uproszczone zabezpieczenia szyn zbiorczych na bazie blokad logicznych stopni nadprądowych lub instaluje się w obrębie przedziałów szynowych detektory błysku, podłączone do systemów łukoochronnych lub bezpośrednio do sterowników polowych. Rozwój technologii IEC 61850 wprowadził natomiast nowe podejście [...]

Praktyczna realizacja funkcji dynamicznej obciążalności linii jako narzędzia umożliwiającego regulację przepływu mocy w sieci elektroenergetycznej


  W ostatnich latach na rynku krajowym i zagranicznym zaobserwowano znaczny wzrost przerw w dostawie energii zarówno do odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych. W większości przypadków taki stan był spowodowany przeciążeniem linii w wyniku przesyłu znacznej ilości energii i w konsekwencji jej wyłączeniem. Wykorzystanie w układach sterujących i zabezpieczeniach informacji dotyczących aktualnych warunków atmosferycznych - siły i kierunku wiatru, temperatury i nasłonecznienia pozwala w znacznym stopniu wyeliminować tego rodzaju zakłócenia. Dzięki temu możemy skutecznie chronić system przed blackoutami. Ponadto dyrektywy Unii Europejskiej wymagają od urzędów nadzorujących systemy dystrybucji energii elektrycznej wdrażania układów generacji rozproszonej. Dzięki temu możliwa jest m.in. kontrola przepływu mocy z farm wiatrowych do sieci rozdzielczych. Obciążalność linii napowietrznej jest to maksymalny prąd, który może płynąć w linii nie powodując przekroczenia zwisu lub zmiany właściwości mechanicznych w wyniku zmian temperatury przewodu. Temperatura przy której zgodnie z aktami prawnymi zapewniona jest odpowiednia wysokość przewodu fazowego nad ziemią nazywana jest temperaturą zwisu. Obecnie w praktyce w wielu urządzeniach/ jednostkach monitorowany jest przepływ mocy bez znajomości aktualnej temperatury przewodu lub wysokości przewodu nad ziemią. Istnieje wiele czynników mających wpływ na temperaturę przewodu, np. prędkość i kierunek wiatru, temperatura otoczenia, promieniowanie słoneczne. Głównym celem monitorowania linii w czasie rzeczywistym jest efektywne wykorzystanie obciążalności prądowej linii napowietrznej przy jednoczesnym zapewnieniu, że tolerancje dotyczące przekroczenia zwisu lub zmiany właściwości mechanicznych są zawsze zachowane. Istnieją dwa różne, podstawowe sposoby określania dynamicznej obciążalności. Jeden z nich to bezpośrednie określenie naciągu, temperatury przewodów lub zwisu za pomocą czujników. Alter[...]

Cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach zabezpieczeń serii Easergy MiCOM Px30 DOI:10.15199/74.2019.5.7


  Zabezpieczenia serii MiCOM występują na polskim rynku elektroenergetycznym od 2004 r. Tego typu rozwiązania oferowane były już wcześniej przez Zakład REFA w Świebodzicach pod różnymi logo światowych koncernów (GEC Alstom, Alstom, AREVA, Schneider Electric) zajmujących się dostawami urządzeń dla energetyki zawodowej i przemysłu. Przez te kilkanaście lat, zabezpieczenia serii MiCOM zyskały dużą popularność, wytyczając często nowe drogi rozwoju dla standardów w polskiej energetyce. Dzięki swoim rozbudowanym funkcjom zabezpieczeniowym, logice jak i niezawodności w pracy, znalazły zastosowanie na wielu obiektach w Polsce przy często skomplikowanych układach zasilania. Najpopularniejszym przedstawicielem rodziny zabezpieczeń MiCOM jest MiCOM P139 - jako wszechstronne zabezpieczenie nadprądowe z funkcją sterownika pola. Świadczyć o tym może sprzedaż tego zabezpieczenia na poziomie kilku tysięcy sztuk rocznie w ostatnich latach w Polsce. Obecnie energetyka stawia na nowe wymagania funkcyjne i komunikacyjne związane z tematem transmisji danych i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Tutaj zabezpieczenia Easergy MiCOM serii Px30 wychodzą w pełni na przeciw tym oczekiwaniom. Historia Przez kilkanaście lat obecności na polskim rynku zabezpieczeń, sterownik polowy MiCOM P139 przechodził kilka większych i mniejszych zmian w budowie, funkcjach zabezpieczeniowych, zgodnie z wymogami rynku i życzeniami klientów. Większość zmian dotyczyła oprogramowania oraz sprzętu zamontowanego wewnątrz zabezpieczenia. Panel przedni, oprócz kilku zmian w kolorystyce programowalnych diod LED, pozostawał bez zmian od kilkunastu lat. W tym czasie wiele się zmieniło, jeśli chodzi o technikę prezentacji synoptyki, pomiarów, itp. wśród zabezpieczeń dostępnych na polskim rynku. Jednocześnie z rynku otrzymywaliśmy sprzeczne informacje od klientów - jedni byli za dotychczasowym rozwiązaniem wyświetlacza, twierdząc, że po co kolorowy wyświetlacz na stacjach bezobsługowy[...]

 Strona 1  Następna strona »