Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michal KRATKY"

Analysis of Distribution Network Failure Databases

Czytaj za darmo! »

Knowledge of the component reliability parameters in power networks is necessary for the reliability computations. These parameters are possible to retrieve only with accurate databases of failures and outages in power networks. In this paper, we introduce a framework which enables the retrieval of parameters from various databases. Since the quality of the reliability parameters depends on the data size, the scalability is a very important feature. This framework is applicable to outage data of distribution companies from other countries as well. Streszczenie. Znajomość składowych parametrów niezawodności w sieciach elektroenergetycznych jest konieczna do obliczeń niezawodności. Parametry są możliwe do uzyskania z odpowiednich baz danych awarii i nieciągłości zasilania sieciach elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono strukturę, która umożliwia wyszukiwanie parametrów z różnych baz danych. Z uwagi, że jakość parametrów niezawodnościowych zależy od wielkości danych, to możliwość skalowania jest bardzo ważną cechą. Struktura jest możliwa do zastosowania w przypadku danych o nieciągłości zasilania w spółkach dystrybucyjnych innych krajów. (Analiza sieci rozdzielczej na podstawie bazy danych) Keywords: component reliability, distribution network, and failure database. Słowa kluczowe: komponent niezawodności, sieć dystrybucyjna, baza danych o awariach Introduction Power supply quality is developing towards a commercial matter between suppliers and their customers. The two following aspects of supply quality may be considered: - Supply reliability - relating the availability of electricity in the given location. - Voltage quality - relating to the purity of characteristics of the voltage waveform, including the absolute level of voltage and frequency. This document deals with the first aspect in more detail. It is necessary to observe failures and outages in the transmission and distribution of electrical energy for retrieving the[...]

 Strona 1