Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Jankowski"

Multirobot symulator ze sterownikiem robotów opartym na szybkim hybrydowym klasyfikatorze DTFAM

Czytaj za darmo! »

Prezentujemy innowacyjny szybki klasyfikator dla czujnika LSM SICK 200 dla robota mobilnego poruszającego się w nieznanym środowisku. Przypadkowość jest tu determinowana przez przypadkowe położenie ruchomych obiektów w postaci spacerujących ludzi. Zaprojektowano symulator umożliwiający przeprowadzenie eksperymentów w wirtualnym budynku, w którym porusza się do 100 osób. Symulator umożliwia [...]

Wspomaganie analizy uśrednionych sygnałów elektrokardiograficznych z wykorzystaniem klasyfikacji transdukcyjnej

Czytaj za darmo! »

Klasyfikacja transdukcyjna polega na nowym, realistycznym ujęciu problemu: zbiór danych najczęściej składa się z pewnego podzbioru obiektów z etykietami klasy nadanymi przez ekspertów oraz znacznie większego podzbioru obiektów bez nadanej etykiety. Proces uczenia klasyfikatora transdukcyjnego jest dwuetapowy: - wyznaczenie funkcji dyskryminacyjnej dla danych etykietowanych, - wykorzystanie wiedzy o morfologii grupowania danych bez etykiety. W tym etapie bada się sekwencje hipotez o przynależności danych bez etykiety i przypisuje się takie etykiety, które prowadzą do poprawy pewnego kryterium jakości. Proces ten jest bardzo trudnym zadaniem numerycznym. Duże zainteresowanie uczeniem transdukcyjnym wynika z faktu, iż otrzymane tą metodą wyniki są znacznie lepsze od stosowanych [...]

Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej do analizy struktury defektowej półprzewodników wysokorezystywnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań centrów defektowych w półizolującym monokrysztale fosforku indu (InP), przeprowadzonych metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej PITS (Photo-Induced Transient Spectroscopy) z zastosowaniem maszyny wektorów nośnych SVM (Support Vector Machine) [1,2] oraz maszyny wektorów istotnych RVM (Relevance Vector Machine) [3] do aproksymacji powierzchni widmowej Laplace’a, otrzymanej poprzez numeryczne przekształcenie relaksacyjnych przebiegów fotoprądu zmierzonych w zakresie temperatur 30...320K. Linie grzbietowe fałd występujących na powierzchni widmowej określają temperaturowe zależności szybkości emisji nośników ładunku z centrów defektowych [4-6]. Celem zastosowania nowych metod aproksymacji jest stworzenie możliwości wyznaczania p[...]

 Strona 1