Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EDWARD HUTNIK"

Projekt badawczy wzorcowego osiedla we Wrocławiu wykorzystującego energię odnawialną


  W artykule przedstawiono projekt nowej inwestycji badawczej wzorcowego osiedla we Wrocławiu wykorzystującego energię odnawialną, której pomysłodawcą i wykonawcą jest jedna z ogólnopolskich firm zajmująca się techniką grzewczą. Podano podstawowe informacje o projektowanej inwestycji, lokalizację osiedla oraz znaczenie projektu dla badań naukowych z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budownictwie.Zużycie energii a budownictwo Na świecie wciąż poszukuje się taniej energii i sposobów na powstrzymanie procesu degradacji środowiska przyrodniczego. Energia konwencjonalna pochodząca z wykorzystania węgla i ropy naftowej drożeje, m.in. ze względu na wyczerpywanie się zapasów tych surowców oraz znaczny przyrost ich zużycia. Rosnący nacisk kładzie się na zagadnienia ochrony środowiska, gdyż ocieplenie klimatu na Ziemi, wywołane emisją gazów cieplarnianych, powoduje coraz częstsze anomalia pogodowe. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii ma ograniczyć to zjawisko, dlatego też stały się one przedmiotem licznych badań i dyskusji. Według projektu Ministerstwa Gospodarki celem strategii energetycznej w obszarze rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jest wzrost wykorzystania tych źródeł w bilansie energii finalnej do 15% w 2020 r. i 20% w 2030 r. [1]. W Europie, 40% produkowanej energii zużywane jest na zaspokojenie potrzeb budownictwa mieszkalnego, które wykorzystuje energię, m.in. do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej [2]. Znaczną część tej energii stanowi, tzw. "brudna" energia. Bilans ten można polepszyć przez zastosowanie odpowiednich technologii pozwalających na wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii, takich jak: energia słoneczna i wiatrowa, energia geotermalna, biomasa. Do rozwiązań tego typu należą, między innymi: kolektory słoneczne, pompy ciepła, gazowe kotły kondensacyjne, kotły na pelety, czyli wysokowydajne paliwo odnawialne w postaci granulatu, produkowane z biomasy. Dot[...]

 Strona 1