Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Markowski"

ANALIZA WYDAJNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH CHMUR OBLICZENIOWYCH EFFICIENCY ANALYSIS OF PUBLIC CLOUD SERVICES DOI:10.15199/59.2016.8-9.34


  Usługi publicznych chmur obliczeniowych stają się atrakcyjną alternatywą dla posiadania własnych centrów obliczeniowych i bazodanowych, ich znaczenie na rynku usług dla przedsiębiorstw i instytucji rośnie w znaczącym tempie. W pracy przedstawiono wyniki analizy wydajności komercyjnych usług oferowanych przez trzech światowych potentatów. Badaniom poddano wydajność zasobów dyskowych, obliczeniową oraz przepustowość pomiędzy lokacjami usługodawcy. Przedstawiono zestawienie aktualnych kosztów korzystania z usług. Abstract: Public cloud services become attractive alternative for maintaining own computing and storage centers. The importance of such services for business and institutions is growing significantly. In the paper we present results of efficiency analysis of three cloud service platforms, offered by global IT companies. We have investigated the storage efficiency, computing efficiency and the bandwidth between provider data centers. We also present cost analysis for considered cloud services. Słowa kluczowe: chmury obliczeniowe, IaaS, systemy rozproszone, wydajność. Keywords: cloud computing, distributed systems, efficiency, IaaS. 1. WSTĘP Zmienność zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe, przestrzeń dyskową i przepustowość sieci teleinformatycznej oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu dostępności danych coraz częściej skłania przedsiębiorstwa i instytucje do wykorzystania usług chmur obliczeniowych. Jak wskazuje raport opracowany przez Cisco Systems [2], do roku 2019 ponad 80% zadań obliczeniowych będzie wykonywana w centrach danych w chmurze, której obciążenie obliczeniowe wzrośnie, na przestrzeni lat 2014-2019, 3.3-krotnie. Autorzy raportu przewidują ponadto, że w 2019 roku 56 procent światowego obciążenia przypadnie na chmury publiczne, wobec 44 procent w chmurach prywatnych. Globalny światowy przepływ danych w chmurach w 2019 roku szacowany jest na 8.6 ZB. Popularność chmur obliczen[...]

 Strona 1