Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ KOLASZCZYŃSKI"

Zastosowanie niskokosztowej matrycy czujników podczerwieni termicznej do detekcji osób DOI:10.15199/13.2018.9.1


  Jednym ze sposobów redukcji zużycia energii w systemach oświetleniowych jest dostosowanie cyklu pracy lamp do obecności osób w oświetlanych pomieszczeniach. Rozwiązanie takie wymaga oczywiście detektora obecności osób. Na rys. 1 przedstawiono schemat inteligentnego systemu oświetlenia wykorzystującego detektor obecności; system ten umożliwia sterowanie zespołem lamp przy pomocy jednego czujnika obecności dzięki zastosowaniu łączności bezprzewodowej ZigBee. Na rynku istnieje szereg czujników obecności; wymienić można czujniki PIR, oraz mikrofalowe i ultradźwiękowe czujniki ruchu. Wadą tych ostatnich jest możliwość wykrywania jedynie obiektów ruchomych, co ogranicza ich zastosowanie w sytuacjach gdzie osoby w pomieszczeniach pozostają nieruchomo lub prawie nieruchomo (np. w biurach). Z tego punktu widzenia, interesujące są czujniki pracujące w zakresie podczerwieni, które mogą wykryć w pomieszczeniu obecność obiektów o temperaturze odpowiadającej temperaturze ciała ludzkiego. Jednocześnie pożądane jest, aby system reagujący na temperaturę ignorował inne źródła ciepła, takie jak grzejniki, czajniki, komputery itd. W ramach artykułu zbadano możliwość zastosowania czujnika (kamery) podczerwieni termicznej firmy Heimann Sensor GmbH typ [...]

 Strona 1