Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EWA OLEJNIK"

Aktywna i neutralna rola frontu w procesie krystalizacji kompozytów

Czytaj za darmo! »

Zjawisko oddziaływania cząstek z frontem krystalizacji występuje w wielu dziedzinach. Obserwujemy je, na przykład, w odlewanych kompozytach ex situ i in situ podczas segregacji wtrąceń w odlewach, wzrostu monotektyk, oczyszczania strefowego metali i w pewnych obszarach kriobiologii (przechowywanie komórek biologicznych w krystalizujących roztworach solnych). W zależności od prowadzonego proc[...]

Nowe kompozycje polimerowe typu poliakrylan/polisacharyd jako spoiwa dla odlewnictwa

Czytaj za darmo! »

Materiały formierskie można podzielić na materiały stanowiące osnowę mas odlewniczych i powłok ochronnych oraz na materiały wiążące ziarna osnowy (spoiwa) [1]. Spoiwa nadają osnowie określoną wytrzymałość mechaniczną, umożliwiającą otrzymanie odlewu o założonych kształtach i wymiarach (rys. 1). Spoiwa ze względu na charakter chemiczny dzielą się na: nieorganiczne (m.in. gliny, cementy, szkło wodne i bentonity) i organiczne (m.in. żywice fenolowo-formaldehydowe, żywice mocznikowe). Masy formierskie wiązane spoiwami nieorganicznymi mają jednak dość istotne wady, takie jak: długi czas suszenia i utwardzania, higroskopijność, pękanie gotowych form, trudna wybijalność rdzeni, słaba zdolność do regeneracji oraz mała odporność masy. W związku z tym ich zastosowanie ogranicza się głównie do dużych odlewów o prostych kształtach. Ze względu na wymienione wady spoiw nieorganicznych coraz częściej stosuje się do wiązania mas formierskich spoiwa organiczne, najczęściej żywice syntetyczne, przy czym coraz liczniejszą grupę zaczynają stanowić polimery, w tym biopolimery. Masy te charakteryzują się dobrymi właściwościami technologicznymi, takimi jak: odpowiednia wytrzymałość, dobra płynność i żywotność, co pozwala na uzyskanie odlewów o wymaganych parametrach użytkowych oraz ekologicznych [2÷5]. W Pracowni Ochrony Środowiska na Wydziale Odlewnictwa AGH od kilku lat są prowadzone badania nad zastosowaniem polimerów jako ekologicznych spoiw odlewniczych [6, 7]. Do tej pory opracowano już ekologicznie alternatywne dla innych spoiw odlewniczych spoiwo poliakrylanowe oraz sposób jego utwardzania w masie odlewniczej [7]. Obecnie realizowane prace również dotyczą opracowania nowych spoiw BioCo z udziałem biopolimerów i zastosowania ich w technologii odlewniczej [8÷11]. Spoiwa te w postaci wodnych kompozycji polimerowych zawierają w swoim składzie polimery syntetyczne (poliakrylany) i naturalne (polisacharydy). Skład spoiw BioCo jako wodnych kompoz[...]

 Strona 1