Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Kusiek"

CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWE W OTWARTYCH STRUKTURACH MIKROPASKOWYCH UMIESZCZONYCH NA POWIERZCHNIACH ZAKRZYWIONYCH DOI:10.15199/59.2015.4.105


  Artykuł prezentuje wyniki badań otwartych struktur mikropaskowych umieszczonych na powierzchniach cylindrycznych, eliptycznych lub sferycznych. Analiza numeryczna badanych struktur oparta jest na rozwinięciu pól elektrycznych i magnetycznych w odpowiednie szeregi funkcyjne. Korzystając z warunków ciągłości pól formułowane jest zagadnienie brzegowe, które rozwiązywane jest przy wykorzystaniu metody momentów. Badane struktury mają zastosowanie w technice antenowej przy konstrukcji anten konforemnych. 1. WSTĘP Struktury konforemne, czyli takie, których kształt powierzchni dopasowany jest do obiektu na którym są osadzone lub zintegrowane, idealnie nadają się, ze względów aerodynamicznych, do zastosowania na skrzydłach samolotu, rakiety czy pocisku, lub szybkiego pociągu czy łodzi. Najbardziej popularną aplikacją tych struktur są anteny konforemne. Możliwość umieszczania tych anten na powierzchniach zakrzywionych powoduje, że mogą one znaleźć również zastosowanie w układach nadawczo-odbiorczych znajdujących się na zabytkowych budynkach, wieżach lub kolumnach bez zakłócenia ich estetyki i lokalnej architektury. Oprócz dużej integralności struktury, do niekwestionowanych zalet i korzyści jakie można uzyskać wykorzystując takie anteny (w stosunku do anten planarnych), należy zaliczyć np. większe pokrycie kątowe, sterowanie wiązki bez zniekształcenia charakterystyki, szersze pasmo pracy oraz mniejszy RCS. Istnieją jednak różne przeszkody, które powodują że wykorzystanie anten konforemnych nie jest rozpowszechnione. Przykładowo, technologia realizacji anten konforemnych jest znacznie trudniejsza niż anten planarnych i nie jest jeszcze w pełni dojrzała. Ponadto, brak jest na rynku uniwersalnych narzędzi do projektowania tego typu anten. Z uwagi na rozmiar projektowanej anteny stosuje się podział na anteny elektrycznie małe i elektrycznie duże. Anteny elektrycznie duże są antenami, których wymiary powierzchni są wielokrotnie więk[...]

Możliwości weryfikacji parametrów elektrycznych planarnych szyków antenowych stosowanych w radarach przy wykorzystaniu skanera do pomiaru charakterystyk antenowych w polu bliskim


  Obecnie coraz większe znaczenie w technice radarowej mają anteny z elektronicznie formowaną i sterowaną wiązką. Rozwiązanie takie, choć zwykle bardzo zaawansowane technologicznie i droższe w porównaniu do anten sterowanych częściowo lub całkowicie mechanicznie posiada wiele korzystnych cech, takich jak np. możliwość bezzwłocznego skierowania wiązki głównej na dowolnie wybrany kierunek. Zapewnia to lepsze parametry wykrywania i śledzenia wielu celów [1], wykorzystywane jest również np. w ECCM do minimalizacji emisji na wybranych kierunkach [5]. Badanie tego typu anten związane jest zwykle z koniecznością rozwiązania wielu problemów technicznych, które implikowane są zarówno przez sam stopień złożoności anteny, jak również wykorzystane metody pomiarów i testowania. Dla pomiarów wykonywanych na zewnętrznych stanowiskach pomiarowych w tzw. Polu dalekim konieczne jest zapewnienie odpowiedniej długości bazy pomiarowej, która korzystnie powinna być znacznie większa niż odległość graniczna dla strefy dalekiej [2] definiowana za pomocą wzoru: , (1) gdzie: D - wymiar apertury, a λ - długość fali e-m. W trakcie wykonywania pomiarów mogą wystąpić zakłócenia zewnętrzne i szumy o różnym charakterze. Wykorzystanie metod statystycznych pozwala zminimalizować ich wpływ, jednak wymaga to pozyskania większej ilości próbek pomiarowych, co wydłuża czas pomiaru. Należy zadbać o zachowanie stacjonarności środowiska pomiarowego w czasie trwania pomiarów gdyż zmiany temperatury, czy wilgotności są jedną z przyczyn powstawania błędów pomiarowych. Dla dużych, ciężkich anten radarowych problemem może być ich mocowanie i dokładne pozycjonowanie. Wykorzystanie skanera do pomiaru charakterystyk antenowych w strefie bliskiej pozwala rozwiązać szereg z tych problemów [6]. Budowa i funkcjonalność skanera W ramach projektu "Lider II" zaprojektowano i wykonano skaner służący do wykonania pomiarów rozkładu pola w aperturze an- λ D R 2 2 = teny pla[...]

 Strona 1