Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Blinowski"

KCMail - wydajny filtr protokołu SMTP


  Poczta elektroniczna przesyłana w standardzie SMTP jest obecnie dla firm i organizacji niekomercyjnych najistotniejszym medium komunikacji - zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Mimo rozpowszechnienia się różnego rodzaju dedykowanych, jak i uniwersalnych portali służących do wymiany informacji, systemów obiegu dokumentów oraz innych systemów komunikacji elektronicznej, e-mail pozostaje podstawowym środkiem wymiany informacji z pracownikami, klientami i partnerami. Dlatego też kwestia bezpieczeństwa systemów e-mail nabiera pierwszorzędnego znaczenia. Kwestie bezpieczeństwa poczty elektronicznej obejmują pięć odrębnych zagadnień. - Bezpieczeństwo systemów - przez bezpieczeństwo rozumie się tu odporność na działanie wszelkiego rodzaju wrogiego oprogramowania (mall ware), takiego jak: wirusy, konie trojańskie, programy szpiegowskie (spyware) itp.; e-mail jest wciąż jedną z głównych dróg rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych, a także głównym wektorem ataków typu Spear Phishing, ukierunkowanych na konkretne firmy i/lub konkretnych pracowników, mających na celu przejęcie kontroli nad systemami, a w dalszej perspektywie przechwycenie poufnych danych. - Bezpieczeństwo danych - należy oddzielić je od bezpieczeństwa systemów - nawet dane dobrze zabezpieczone przed wrogim oprogramowaniem systemu mogą "wyciec" np. w wyniku rozmyślnego działania pracownika. We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy dane: finansowe, baza danych pracowników, baza klientów, plany rozwojowe, dokumentacja produktów, kody źródłowe stanowią najbardziej wartościowy zasób przedsiębiorstwa. Dłuższa ich niedostępność, nie mówiąc już o zniszczeniu, ma dla organizacji skutki katastrofalne. Ujawnienie danych osobom niepowołanym może być równie niebezpieczne, jak ich zniszczenie [1]. - Odpowiedzialność prawna - nieodpowiedzialne lub zamierzone działania pracowników w zakresie komunikacji elektronicznej mogą prowadzić do sytuacji, w której zarówno firma jako[...]

Układ Raspberry Pi jako uniwersalna platforma mikro-appliance do zastosowań sieciowych i bezpieczeństwa


  Platforma Raspberr y PI Platforma Raspberry PI została opracowana w Wielkiej Brytanii na uniwersytecie w Cambridge, przez Ebena Uptona, a obecnie jest rozwijana przez specjalnie do tego celu powołaną fundację Raspberry Pi Foundation [1]. Celem projektu rozpoczętego w 2006 r. było stworzenie taniego, ale jednocześnie wydajnego i w pełni funkcjonalnego, komputera przeznaczonego do zastosowań edukacyjnych, zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania. Rasberry PI jest obecnie dostępny w dwóch wariantach: model A oraz model B o parametrach zestawionych w tabeli 1. Na rys. 1 pokazano ogólny widok płytki układowej z opisanymi interfejsami. Mimo dość ograniczonych parametrów sprzętowych, korzystny stosunek wydajności do ceny oraz wyposażenie platformy we wszystkie niezbędne interfejsy (a w szczególności Ethernet, HDMI i USB) spowodowały wielkie zainteresowanie twórców aplikacji i sprzętu. Platforma Raspberry Pi okazała się na tyle atrakcyjna, że dość szybko powstało wokół niej liczne środowisko deweloperów zaangażowanych w projekty softwarowe i sprzętowe. Wśród bardzo licznych opisanych zastosowań [2] można wymienić np.: "osobisty" serwer WWW, ruter sieciowy, system firewall, sondę monitorującą sieć TCP/IP, serwer multimedialny, kontrolery systemu ochrony/CATV, czytnik audiobuków, sterownik systemu fotografii poklatkowej i wiele innych. Wydajność platformy jest znacznie niższa od typowych współczesnych komputerów desktop oraz serwerów małej mocy i może być porównana do komputera osobistego z lat 1996-1998 z procesorem Pentium 2 z zegarem 300 MHz. Mimo to wykorzystany procesor, pamięć SDRAM o pojemności 512 MB oraz układy 698 WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXxIII  nr 7/2014 o wyznaczeniu maksymalnej prędkości transmisji danych, nie zaś odtworzeniu pracy w realnym środowisku użytkowym. W artykule omówiono perspektywy zastosowania platformy Raspberry PI do realizacji wybranych aspektów monitorowania ruchu[...]

 Strona 1