Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Chyra"

Effect of electrochemical ageing on the properties of polyamide composites with glass fiber and quartz sand Badania wpływu starzenia elektrochemicznego na właściwości kompozytów poliamidu z włóknem szklanym i piaskiem kwarcowym DOI:10.15199/62.2015.1.16


  Polyamide 6 was filled with glass fibers or/and quartz sand, processed by injection moulding, electrochem. aged in NaCl solution at pH 7 and 20°C for 720 h (current 0.3 A) and studied for hardness, color, gloss, tensile strength and thermal properties. The ageing resulted in decreasing the hardness, gloss, tensile strength and crystallinity of the composites. Stosowanie napełniaczy w produkcji wytworów z tworzyw polimerowych ma na celu poprawę ich właściwości, szersze zastosowanie oraz obniżenie ceny. Starzenie polimerów powoduje pogorszenie cech wytrzymałościowych materiału. Prognozowanie zmian wywołanych na skutek starzenia pozwala na określenie możliwości stosowania kompozytów w różnych warunkach eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań właściwości poliamidu z włóknem szklanym oraz z piaskiem kwarcowym przed i po procesie starzenia elektrochemicznego. Proces przyspieszonego sta-rzenia wykonano na stanowisku do badań, w roztworze wodnym NaCl o stężeniu 25%. Wykonano badania wytrzymałości na rozciąganie, twardości, barwy, połysku oraz właściwości termicznych metodą DSC. Stwierdzono istotne zmiany właściwości badanych materiałów po procesie starzenia elektrochemicznego. Modyfikowanie tworzyw polimerowych różnego rodzaju napełniaczami jest bardzo często stosowane w przemyśle. Wynika to z potrzeby otrzymywania materiałów o coraz lepszych właściwościach termicznych, mechanicznych oraz chemicznych. Nie bez znaczenia jest również możliwość obniżenia ceny wyrobu poprzez zastosowanie tworzyw napełnionych1-3). Poliamid należy do grupy polimerów zawierających azot. Jest częściowo krystalicznym tworzywem konstrukcyjnym o dobrych właściwościach mechanicznych4-6). Stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu do produkcji m.in. kół zębatych, łożysk, śrub i wielu innych elementów narażonych podczas eksploatacji na działanie agresywnych chemicznie środowisk7). Właściwości wytworów z tworzyw polimerowych w dużej mierze zależą od warunkó[...]

Examinations of thermomechanical properties and structure of polyethylene with cardboard fibre and colourant composites after electrochemical ageing DOI:10.15199/28.2016.3.5


  The use of fillers in the production of plastic products is intended to improve their properties, the wider use and reduce prices. The ageing of polymers results in deterioration of strength properties of the material. Forecasting changes caused due to ageing allows to determine the feasibility of application of the composites under certain conditions. The article presents the results of investigations of polyethylene (Hostalen 7260, Lyondellbasell) with cardboard and dye composites before and after electrochemical ageing. Ageing process was performed in special chamber, in water solution of NaCl (35‰) at pH 7 and at 20°C for 720 h (current 0.3 A). Samples with the addition of 2% dye, 2% dye and 2% cardboard, 2% dye and 4% cardboard, 2% dye and 6% cardboard were tested. The carboard filler was made by mechanical fragmentation. The samples were injected using a KraussMaffei KM65-160C1 injection moulding machine. Tensile strength was measured. The thermal properties were analysed using a DSC method. Structure was observed using light microscope. Hardness was determined with ball pressing method. The aim of the investigations was to determine the influence of the filler on the composite properties and to receive a new, cheaper material. Changes in the degree of crystallinity, the melting point range, structure of the tested materials were revealed. The changes in mechanical properties of polyethylene with filler and dye before and after ageing were observed. The studies show that the electrochemical ageing causes significant changes in the properties of the tested materials Key words: polyethylene, composites, dye, cardboard, structure, thermomechanical properties. Inżynieria Materiałowa 3 (211) (2016) 120÷125 DOI 10.15199/28.2016.3.5 © Copyright SIGMA-NOT MATERIALS ENGINEERING 1. INTRODUCTION Polymeric composites are manufactured using the three methods: physical, chemical and physical-chemical. The physical method is the most po[...]

Analysis of the quality of polymeric tubes manufactured by an extrusion process DOI:10.15199/48.2017.9.5


  Polymer extrusion is a dynamically developing method which plays an essential role in production of components made of polymers. This technology has a number of variations, such as e.g. single-, twin- and triple- auger extrusion, authothermal extrusion with blowing and many others. The method is used to manufacture the commonly used products, such as sections, slabs or pipes [6, 8, 9,11]. Quality of finished products made of polymer materials depends on many various factors. In the case of extrusion, these include characteristics of the raw material, quality of the extrusion line and state of the technical services [7, 9]. Apart from the extruder itself, the extrusion line for production of pipes also include: calibrator, cooling bath, receiver and cutting device. The basic parameters that describe the process of extrusion are temperature of polymer material and extrusion rate [1, 8, 9, 11, 12]. However, the substantial effect on the quality of the product is also from the shape of the head and calibrator and the pull-off speed, which has to be synchronized with the extrusion rate [1, 9, 11]. Evaluation of the extrusion process efficiency should take into consideration the quantitative, functional and qualitative criteria which include e.g. the quality of the drawn pieces [3, 9, 10]. The aim of this paper is to establish dominant factors which cause defects during the polymeric pipe extrusion process. The tools for quality improvement, such as Pareto chart and Ishikawa diagram were used. 1. Material and methods The technological extrusion process was carried out in the enterprise that manufactures pipes from polymeric materials. The aim of the study was to analyse the quality of polymeric pipes manufactured using extrusion. The quality examinations were conducted using pipes with diameter 63 mm and SDR 11 made of PDPE 3802 YCF. The extrusion process was consistent with processing parameters recommended by the manufact[...]

 Strona 1