Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Mitura"

Badania intensywności natleniania w kanale przepływowym DOI:10.15199/33.2017.10.30


  Mieszanie mechaniczne z jednoczesnym napowietrzaniem jest procesem stosowanym m.in. podczas oczyszczania ścieków. Mieszadła używane do wytwarzania układu ciecz - gaz dzielą się na konwencjonalne i specjalne. Teoretycznie każdy typ mieszadła konwencjonalnego może być wykorzystywany w procesie napowietrzania cieczy. Z reguły są to jednak mieszadła szybkoobrotowe. Mieszadła specjalne, zwane także drążonymi (rurkowe, pryzmatyczne, cylindryczne) ze względu na swoją konstrukcję, zasysają gaz znad lustra cieczy i rozpraszają go w cieczy. Jest to tzw. nagazowywanie ssące, podczas gdymieszadła konwencjonalne pracują na pewnym nadciśnieniu gazu. Gaz zasysany z przestrzeni ponad cieczą przepływa przez specjalne wydrążone kanały w wale i mieszadle. Intensywność transportu masy zależy m.in. od wartości współczynnikówwnikaniamasy [2]. Rozróżnia sięmetodę pomiaru szybkości natleniania w środowisku wody wodociągowej, w środowisku mieszaniny ścieków i osadu czynnego oraz w warunkach symulujących proces osadu czynnego. Zasada pomiaru szybkości natleniania w środowisku wody wodociągowej polega na jej odtlenianiu, a następnie na pomiarze wzrostu stężenia tlenu w wodzie w funkcji czasu. Na potrzeby techniczne Kessener i Ribbius wprowadzili poj[...]

 Strona 1