Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Pijanowski"

Seminarium podsumowujące XLII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych Kraków, 10.-11.01.2019 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 10-11.01.2019 r. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zorganizował na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi seminarium podsumowujące XLII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. W seminarium udział wzięło ok. 130 osób - pracowników urzędów marszałkowskich, wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych, starostw powiatowych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także uczelni wyższych.Seminarium otworzyli: prof. dr hab. Krzysztof Gawroński - Dziekan WIŚiG, Jarosław Wiśniewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz dr inż. Ludmiła Pietrzak - Członek Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Nastę[...]

 Strona 1