Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ SUCHECKI"

Wpływ czasu pracy silnika spalinowego z zapłonem samoczynnym na osadzanie się nagaru na powierzchni zaworów wylotowych


  304 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 nagaru na powierzchni zaworów wylotowych przeprowadzono w warunkach cyklicznej 1000 godzinnej pracy silnika z zapłonem samoczynnym na stanowisku hamowni (rys. 3). Przeprowadzone pomiary temperatury, zadymienia i składu chemicznego spalin wykazały, że w warunkach pracy zasilanego paliwem B5 silnika z zapłonem samoczynnym jednocześnie ze zmianą szybkości obrotowej silnika z 1800 do 4000 obr/min oraz temperatury spalin z od ok. 573 do ok. 1073 K obserwuje się nieznaczną zmianę składu chemicznego oraz zadymienia gazów spalinowych (tablica 4). Badania wpływu zwiększania czasu pracy silnika w warunkach cyklicznej 1000 godzinnej próby trwałościowej na stanowisku hamowni na szybkość osadzania się nagaru na powierzchni zaworów wylotowych wykazały po 380 godzinach pracy silnika obecność cienkiego i łatwo ścieralnego nalotu brunatnego nagaru na całej nagrzewanej powierzchni zaworów wylotowych (rys. 4). Zwiększenie czasu pracy silnika do 500 i 1000 godzin wywiera niewielki wpływ na zwiększenie grubości oraz przyczepności [...]

 Strona 1