Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Mielczarek"

Stropy w budownictwie mieszkaniowym i biurowym DOI:


  Wbudownictwiemieszkaniowymi biurowymwPolsce coraz częściej stosuje się stropy z prefabrykowanych płyt sprężonych. Za ich zastosowaniem przemawia duża szybkośćmontażu, bardzo dobra jakość elementów prefabrykowanych, duża rozpiętość, a także uniezależnienie robót od warunków pogodowych. Najczęściej stosowanymi typami płyt sprężonych są płyty kanałowe nazywane płytami HC (z ang. Hollow Core - płyta kanałowa) oraz płaskie płyty sprężone KL. Consolis Polska produkuje płyty HC o wysokości 200, 220, 265, 320, 400 i 500mm(rysunek 1) oraz płytyKLgrubości 100, 120 i 160mm (rysunek 2). Płyty sprężone KL są rzadziej spotykane, a ich główne zalety to: znacznie większa nośność niż płyt HC; swoboda konstruowania geometrii stropów, otworowania, podparcia; mniejsza wysokość konstrukcyjna stropu w porównaniu z płytami HC i stropami tradycyjnymi; brak potrzeby stemplowania, jak to ma miejsce w przypadku żelbetowych płyt typu filigran czy stropów gęstożebrowych. Zarówno płyty HC, jak i KL mogą być cięte wzdłuż. Dzięki temu można za[...]

Prefabrykowane budownictwo mieszkaniowe DOI:


  Obecnie w krajach skandynawskich większość wielorodzinnych budynkówmieszkalnych wznosi się z gotowych elementów żelbetowych (fotografie 1 i 2), natomiast w Polsce ta technologia jest mało popularna. Od lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy odeszliśmy w naszym kraju od tej technologii, nastąpił znaczny postępwdziedzinie prefabrykacji betonowej, którego efektem jest m.in. lepsza jakość iwiększawytrzymałość elementów. W związku z tym, obecnie wykonywanych budynków w technologii prefabrykacji betonowej nie można porównywać z wykonywanymi w latach 1950 - 1990. Głównym założeniem wznoszenia budynków z gotowych elementów jest maksymalna automatyzacja procesu, czyli jak najwięcej prac zostaje przeniesionych z placu budowy do fabryki. W ścianach, które przyjeżdżają na budowę, zamontowana jest stolarka [...]

 Strona 1